Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Żródło: Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa lubuskiego

Słońsk – kościół zakonu joannitów

Zakon joannitów założony został ok.  1130 roku jako  zakon krzyżowy, wywodzący  się z  bractwa przy  szpitalu św.  Jana Chrzciciela w  Jerozolimie, którego  początki sięgały 1070  roku. Celem działalności zgromadzenia była  walka z  niewiernymi i  opieka nad  pielgrzymami. Po  zdobyciu Jerozolimy przez  niewiernych, joannici przenieśli  się na  Cypr, a  następnie na  Rodos, gdzie  utworzyli własne, suwerenne państwo. W  1530 roku osiedli na Malcie. Posiadali też posiadłości we wszystkich państwach europejskich, zorganizowane w

Strzelce Krajeńskie – wodociagowa wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Strzelcach została wybudowana w 1929 roku w zachodniej części miasta. Ujęcia wodne zlokalizowane były w oddalonej o 4 km miejscowości Sławno. Przy ujęciach usytuowana była pompownia, dzięki której woda tłoczona była rurociągiem do wieży. W 1945 roku wieża ciśnień została uszkodzona pociskiem artyleryjskim. Po krótkim remoncie oddano

Drezdenko – wodociągowa wieża ciśnień

Wodociągowa wieża ciśnień zlokalizowana jest na południe od centrum Drezdenka, w obrębie Miejskiego Zakładu Wodociągowego i Kanalizacji. Budowla została wzniesiona jako element zakładu w latach 1906-1907, według projektu inż. Heinricha Ehlerta z Düsseldorfu. W pobliżu usytuowana jest dawna gazownia, rzeźnia miejska oraz fabryka cygierniczek. Wieża składa się z dwóch części:

Ośno Lubuskie – wodociągowa wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Ośnie Lubuskim została wzniesiona poza zabudowaniami miejskimi, przy drodze do Rzepina. Budowla powstała w 1903 roku, w pobliżu studni głębinowych, obok zlokalizowano też przepompownię. Po II wojnie światowej wieża została poddana pracom remontowym, usunięto uszkodzenia wynikające z działań wojennych.  Wieża jest obiektem murowanym z kamienia i cegły,

Gralewo – kościół

Pierwszy kościół w Gralewie wybudowano w okresie kolonizacji askańskiej na przełomie XIII i XIV wieku. Wielokrotnie remontowany i modernizowany, został rozebrany na początku XVIII wieku. W jego miejscu wybudowano obecnie istniejącą świątynię, pozostającą do czasów ostatniej wojny światowej pod patronatem dworskim i pełniącą funkcje zwierzchnie w stosunku do kościoła w

Żelechów – kościół pw. św. Stanisława Biskupa

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Żelechowie gm. Łagów Lubuski, pow. świebodziński   Żelechów położony jest na południowy-wschód od Łagowa Lubuskiego, w pobliżu drogi krajowej prowadzącej przez Świebodzin. Założona na planie owalnicowym wieś zachowała czytelność układu do dzisiaj. Świątynia wzniesiona została w północnej części wsi, po przeciwnej stronie założenia pałacowo-folwarcznego

Zielona Góra – kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze gm. loco, pow. loco   Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze wzniesiony został na północnych obrzeżach starego miasta, na zamknięciu ulicy Mariackiej. Tuż przed rozpoczęciem budowy był to teren warzelni i ogrodu należących do S. Schultza. Obecnie kościół otacza od strony

Wysoka – kościół pw. św. Mikołaja

Kościół pw. św. Mikołaja w Wysokiej gm. Lubiszyn, pow. gorzowski Położona 6 kilometrów na wschód od Lubiszyna przy trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego do Dębna, miejscowość Wysoka, wykształciła się jako wielodrożnica. Teren przykościelny, ulokowany u zbiegu dróg, pełnił niegdyś rolę cmentarza. Obecnie zachowanych jest zaledwie kilka nagrobków. Wysoka po raz

Święty Wojciech – kościół pw. św. Wojciecha

Kościół pw. św. Wojciecha w Świętym Wojciechu gm. Międzyrzecz, pow. międzyrzecki   Wieś Święty Wojciech, położona jest na prawym brzegu Obry, na nizinnym terenie, w odległości około 1,5 kilometra od Międzyrzecza. Jest to niewielka miejscowość wykształcona ostatecznie w układzie ulicowo-placowym. Jednorodna zabudowa wsi skupia się wokół placu, przy którego wschodniej

Świerkocin – kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Świerkocinie  gm. Witnica, pow. gorzowski   Niewielki Świerkocin położony jest na północnym brzegu Warty. Na rozwidleniu dróg prowadzących w stronę rzeki wzniesiono kościół. Niegdyś otaczał go cmentarz. Obecnie jest to nieduży teren wydzielony współczesną siatką. Budynek nie wyróżnia się gabarytami od pozostałej zabudowy miejscowości.

Skip to content