Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Bojadła – zaginięcie czterech kamiennych wazonów

W latach 1999-2006 skradziono cztery (dwie pary) kamienne wazony zdobiące bramy zespołu pałacowo-parkowego w Bojadłach, gm. Bojadła, powiat zielonogórski. Wazony zostały wykonane z piaskowca w XVIII w. 
Pierwsza para wazonów – usytuowana na bramie  przed elewacją pałacu – o wysokim, kolistym, profilowanym cokoliku i dwudzielnej, wypukłej czaszy oraz profilowanym zwieńczeniu. Wszystkie elementy wazonu ukształtowane ze zwiniętych wolutowo liści akantu.
Druga para wazonów – usytuowana była na bramie zewnętrznej (na fotografii widocznej na pierwszym planie);   wazony osadzone na płaskiej płycie o rzucie powtarzającym kształt górnej partii słupa bramy – tj. na rzucie krzyża greckiego o bardzo krótkich, szerokich ramionach;   wazony wsparte na cokoliku  złożonym z wolut na których stoi (stoją?) putto (putta?) trzymające w rączkach pęki kwiatów; brzusiec wazonu zbudowany z fantazyjnie rozmieszczonych muszli, zwieńczony wolutami i formami muszlowymi.
Zespół pałacowy w Bojadłach (pałac oficyny, pawilon, park) wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 205 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20.03.1961 r.
Skradzione zabytki  figurują w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem  prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.

 

Zobacz również

Wpis do rejestru zabytków odzyskanego barokowego obrazu

Pod koniec lutego 2024 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Table of Contents

Skip to content