Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla pedagoga i społecznika Jarosława Skorulskiego.

W dniu 20.04.2021 r. Pan Jarosław Skorulski otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który wręczył w Zatoniu Pan Wojciech Perczak Wicewojewoda Lubuski, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Krótko o zasługach odznaczonego przypomniała Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Pan J. Skorulski to pedagog – nauczyciel historii z 30 letnim stażem, prowadzący zajęcia z edukacji regionalnej, organizator żywych lekcji historii, związanych z historią winiarstwa i architekturą rezydencjonalną w okolicach Zielonej Góry. Pan J. Skorulski, działając konsekwentnie od 1997 r., wypromował dawną wieś Zatonie (obecnie w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra) jako ważne miejsce na mapie kulturowej regionu. Jest współzałożycielem stowarzyszenia „Nasze Zatonie”, które integruje społeczność lokalną poprzez działania w sferze kultury, sztuki i historii, organizując cykliczne koncerty kameralne promujące zabytki, biesiady historyczne, wernisaże, plenery artystyczne, seminaria i wycieczki. Pan J. Skorulski zainicjował projekt rewaloryzacji parku i zabezpieczenia ruin pałacu, zrealizowany w latach 2018-2020.   Doprowadził też do utworzenia nowego kierunku kształcenia młodzieży w Zielonej Górze na poziomie technikum: „renowator elementów architektury”, jako wyraz dbałości o kształcenie w  zawodzie wprost dedykowanym  materialnemu dziedzictwu regionu. Dzięki niemu młodzież licealna z Zielonej Góry realizuje projekt „Nagroda Odrodzenia” i wspólnie z młodzieżą z innych państw, buduje historyczne szlaki turystyczne od Estonii po Portugalię. Był też kuratorem 3 wystaw w Muzeum Ziemi Lubuskiej (Niezależne harcerstwo 2002 r., Księżna Dorota de Talleyrand-Périgord  i jej pałac w Zatoniu 2003 r.,  Ruiny budowli sakralnych w woj. lubuskim 2006 r.). Jest autorem publikacji: „Zatonie-historia pewnego miejsca”, „Zatonie-ślady historii”oraz współautorem „Legend zielonogórskich”. Zbudował w świadomości mieszkańców dawnej wsi Zatonie przekonanie, że dziedzictwo kulturowe jest fundamentem naszej tożsamości. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.


 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content