Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Inne

Międzyrzecz, pow. międzyrzecki – dawne kolegium jezuickie (ul. Podzamcze)

Zbudowane w 1722 z fundacji starościny Anny Gembickiej, kolegium składało się z dwóch budynków murowanych i kościoła konstrukcji szkieletowej. Po kasacji zakonu w 1773 przekazane parafii uległy z czasem destrukcji. Kościół rozebrano w 1803, a na zrębach kolegium wzniesiono na pocz. XX w. domy mieszkalne. Od strony Paklicy przetrwała zachodnia

Organy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach, gm. Sulechów, pow. zielonogórski

Interesujący przykład budownictwa organowego na terenie obecnego województwa lubuskiego odnaleźć można w świątyni w Kijach – miejscowości położonej niedaleko Sulechowa. Spośród wielu bardzo dobrze rozpoznanych obiektów sztuki organmistrzowskiej, jakie zachowały się na terenie gminy Sulechów, organy będące przedmiotem naszego zainteresowania są niezwykle tajemnicze i bardzo zagadkowe. Niewiele wiadomo o historii

Łysiny, gm. Wschowa, pow. wschowski – spichlerz (nr 84)

Zbudowany ok. 1840, jest murowany, prostokątny w planie, piętrowy, nakryty dachem naczółkowym.

Łęgowo, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – oficyna dworska (obecnie dom mieszkalny nr 55)

Wzniesiona ok. 1840, jest murowana na rzucie prostokąta o wymiarach 11×19 m, dwutraktowa, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym.

Lubsko, pow. żarski – domy mieszkalne

 Zabytkowy charakter posiadają niemal wszystkie budynki staromiejskiego śródmieścia. W większości są to domy z 2. poł. XIX w., wzniesione na zrębach obiektów starszych, bądź przekształcone w okresie eklektyzmu. Kilkanaście obiektów z XVIII w. i pocz. XIX w. zachowało skromne znamiona stylowe baroku lub klasycyzmu.

Lisów, gm. Słubice, pow. słubicki – dom nr 34

 Został wzniesiony w XVIII w., w konstrukcji szkieletowej, jako prostokątny w rzucie, z podcieniem, wspartym na słupach z zastrzałami, od wschodu i wozownią od zachodu. Dwuspadowy dach kryty jest wtórnie dachówką. Zachował się pierwotny układ wnętrz z czarną kuchnią.

Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski – kaplica nagrobna

Usytuowana w sąsiedztwie kościoła wzniesiona została w 1714. W 2006 kaplica została kompleksowo wyremontowana. Barokowa, murowana na planie kwadratu, nakryta dachem namiotowym. Krypta przesklepiona jest kolebkowo. Elewacje ujęte są w narożach zdwojonymi pilastrami porządku toskańskiego, a fasada półkolumnami. Nad wejściem do kaplicy znajdują się dwa kamienne kartusze z herbami von

Leszno Dolne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dawna plebania ewangelicka (obecnie dom mieszkalny)

Zbudowana ok. 1787, barokowa. Jest murowana, w rzucie prostokątna, parterowa, nakryta dachem mansardowym.

Leszno Dolne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dawna plebania katolicka (obecnie dom mieszkalny)

Wzniesiona ok. 1850 w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Jest murowana, prostokątna w planie, parterowa, nakryta dachem czterospadowym. Wejście na osi fasady prowadzi przez dwukondygnacyjny portyk kolumnowy.

Książ Śląski, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – Ogrodzenia cmentarza przykościelnego

Średniowieczny kościół kamienny, opuszczony w XIX w. z braku wiernych, popadł w ruinę i został rozebrany. Zachowało się jego ogrodzenie, kamienne, znacznie obniżone, z pólkolistym otworem bramnym.

Skip to content