Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Inne

Kotowice – spichlerz folwarczny

Zbudowany w kon. XVIII w., klasycystyczny, jest obiektem murowanym, parterowym, nakrytym dachem mansardowym z powiekami.  

Kotowice – ogrodzenie cmentarza przykościelnego

Założony koliście, kamienny mur z XV w. otacza teren dawnego cmentarza przykościelnego. Średniowieczny budynek kościoła został rozebrany w XIX w. W obwodzie muru zachowane są ruiny dwóch bram o przejściach zamkniętych ostrołucznie.  

Sidłów – gołębnik

Budowla związana jest z nierozerwalnie z dziejami miejscowości Sidłów położonej k. Strzelec Krajeńskich. Sidłów (Zeitlow) został założony prawdopodobnie w końcu XVIII lub na początku XIX wieku. W sensie administracyjnym znajdowała  się w ramach strzeleckiego okręgu miejskiego i stanowiła folwark miejski. Majątek był z czasem dzierżawiony, a następnie sprzedany. W okresie powojennym znajdowało się tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne. Po przemianach ustrojowych zespół folwarczny znalazł się w posiadaniu prywatnym. Prawdopodobnie od 1860 roku folwark znajdował się

Skip to content