Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Obiekty użyt. publ.

Gorzów Wielkopolski, pow. grodzki – teatr miejski (ul. Teatralna)

Neoklasycystyczny teatr, zbudowany w 1873, składa się z dwóch przyległych obiektów, murowanych, prostokątnych w rzucie, parterowych, nakrytych dachami dwuspadowymi. Reprezentacyjną część frontową zdobi w fasadzie okazały portyk kolumnowy, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem.

Czerwieńsk, pow. zielonogórski – ratusz

Powstał w 1909, z wykorzystaniem fragmentów starszego ratusza z 1779. W 1927 był remontowany i powiększony o parterowe aneksy. Jest murowany, w planie prostokątny, z przyległościami, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym, z sygnaturką w kalenicy.

Bytom Odrzański, pow. nowosolski – ratusz

Pierwotny ratusz, wzmiankowany w 1483, stał na placu rynkowym. Nową siedzibę władz miejskich, wzniesioną w latach 1602–1609, zlokalizowano w zachodniej pierzei rynku. Spalony w 1951 od pioruna hełm wieży zrekonstruowano w 1964 wg proj. Aleksandra Holasa. Ratusz jest murowany, założony na planie prostokąta z czworoboczną wieżą wtopioną w południowo-wschodni narożnik

Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – dawny szpital (obecnie dom mieszkalny nr 73a )

Powstał w 1765, ufundowany przez Katarzynę von Skronsky. Barokowa budowla jest murowana, na planie wydłużonego prostokąta z pozornymi ryzalitami na osi poprzecznej, parterowa, nakryta dachem mansardowym. Wejście w fasadzie prowadzi przez czteroflarowy portyk z wystawką i masywnym przyczółkiem. Nad drzwiami znajduje się prostokątna płycina wypełniona płaskorzeźbionym wyobrażeniem Trójcy Świętej.

Babimost, pow. zielonogórski – ratusz

Neoklasycystyczny, z ok. poł. XIX w., po spaleniu w 1945 został odbudowany w 1961, a hełm wieży w 2004. Jest murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, z wieżą wtopioną w bryłę, zlicowaną z fasadą, zwieńczoną kopulastym hełmem z latarnią.

Wschowa – dawne kolegium jezuickie

Dawne kolegium jezuickie usytuowane jest w obrębie starego miasta na Placu Farnym. Pierwsi jezuici pojawili się we Wschowie w 1720 roku. Sprowadził ich do miasta proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa, kanonik Karol Poniński herbu  Łodzia. Po przejęciu w 1727 roku budynku mennicy miejskiej, zniszczonej w pożarze w 1685 roku, i

Trzebiechów – sanatorium

W  latach 1902–1904, w  sąsiedztwie pałacu, z  fundacji Marii Aleksandry Reuss, powstało ekskluzywne sanatorium fizjoterapeutyczno-dietetyczne, które  w  1920  r. przekształcono w  sanatorium przeciwgruźlicze. Kompleks budynków sanatoryjnych, mieszkalnych i  gospodarczych, z  przyległym założeniem parkowym, zaprojektował Max Schöndler z  Zwickau. Główny obiekt, założony na  planie litery  L, rozwinięty o  liczne ryzality, jest  dwu- i  trzykondygnacyjny, z  różnego kształtu dachami, z  których  część ujęta jest  szczytami, w  obrysie wklęsłowypukłymi. Architektura kompleksu utrzymana jest  w  duchu

Trzebiechów – dawne sanatorium – obecnie Dom Pomocy Społecznej,

Dawne sanatorium w Trzebiechowie, obecnie Dom Pomocy Społecznej, wzniesione w latach 1902-1905, zachowało się do dnia dzisiejszego w historycznej kompozycji oraz formie architektonicznej wraz z licznymi elementami oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz. Zaliczyć je można do rzadkich przykładów realizacji ekskluzywnego zakładu fizjoterapeutyczno-dietetycznego, powstałego z fundacji właścicieli majątku – książęcej rodziny

Kożuchów – ratusz

Zbudowany po spaleniu starszego w 1488. Późnogotycki ratusz niszczony był pożarami w 1554, 1637, 1692 i 1764. W czasie gruntownej przebudowy w latach 1848–1849 z gotyckiej budowli zachowano tylko ściany północną i zachodnią oraz wieżę. Nowa, trzykondygnacyjna budowla, ukształtowana została w stylu charakterystycznym dla berlińskiej szkoły K. F. Schinkla. Wypalony

Lubsko – ratusz

              W 1283 r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało prawa miejskie, które usankcjonowały funkcjonowanie istniejącego już od dłuższego czasu ośrodka, rozwiniętego pod względem przestrzennym i ekonomicznym. Pierwsze wzmianki o władzach miejskich pochodzą z początku XIV wieku[1] a od 1393 roku w Lubsku był burmistrz. Ratusz określony jako „pretorium ” wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1456 roku, w liście biskupa miśnieńskiego Kacpra[2], co dało podstawy do formułowania twierdzeń, że obecną

Skip to content