Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Gorzów Wlkp., park przy willi przy ul. Kobylogórskiej 77

Park zlokalizowany jest w dzielnicy Zamoście przy ulicy Kobylogórskiej 77 (dawna nazwa Kuhburgerstrasse = Krowiogrodzka) w Gorzowie Wlkp. Jego powierzchnia wznosi 0,5 ha. Do XIX w. obszar ten leżał na skraju miasta, przy drodze z Deszczna do Gorzowa. Po zbudowaniu obejścia folwarku w Zieleńcu, wytyczona została droga alternatywna, łącząca miasto

Glisno, park pałacowy

Zespół rezydencjonalny w Gliśnie (niem. Gleissen) zlokalizowany został po pd. stronie drogi okalającej nawsie, nieopodal kościoła. W jego skład wchodzą pałac, folwark i park zajmujący ok. 17 ha powierzchni wraz ze sztuczną ruiną i mauzoleum rodu von Wartenberg. W centrum założenia rezydencjonalnego posadowiony został barokowy pałac, który nawiązuje w sensie

Gębice, park pałacowy

Park pałacowy wraz z kompleksem pozostałości dawnej rezydencji, zabudowy folwarcznej oraz popadającym w ruinę kościołem położony jest w pd.- wsch. części miejscowości Gębice (niem. Amtitz). Założenie zajmuje obszar o powierzchni 30 ha. Po zach. stronie parku ulokowany jest główny wjazd, prowadzący wybrukowaną drogą do kościoła, folwarku i dalej do rezydencji.

Dzietrzychowice, park pałacowy

Park pałacowy wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego położonego w środkowej części Dzietrzychowic (niem. Dittersbach) przy skrzyżowaniu dróg z Żagania do Zielonej Góry i ze Starego Żagania do Jabłonowa. Głównym elementem zespołu pozostaje pałac, z zachowanymi reliktami średniowiecznej wieży mieszkalnej oraz renesansowego dworu, którego bryła została ostatecznie ukształtowana w wyniku przebudowy

Dybów, park dworski

Miejscowość Dybów (niem. Diebau) położona jest jeden kilometr na wschód od drogi powiatowej nr 295 z Nowogrodu Bobrzańskiego do Żagania. Wiedzie do niego wąska droga, znajdująca się między Dobroszowem Wielkim, a Gorzupią Dolną. Dybów to niewielki przysiółek, liczący zaledwie kilka gospodarstw. W środkowej części miejscowości położony jest dawny majątek żagańskich

Drzonów, park pałacowy

Założenie pałacowo-parkowe w Drzonowie 54 (niem. Schlesisch Drehnow), znajduje się w zach. części miejscowości, przy drodze wojewódzkiej nr 279. Droga dzieli park na dwie części, pn. z Lubuskim Muzeum Wojskowym oraz pd. Granice pn. części rezydencji wyznaczają: od pd. wspomniana droga, od zach. gospodarstwa wiejskie, od pn. otwarte krajobrazy i

Drzeniów, park pałacowy

Założenie parkowe wraz z sadem i ogrodem warzywnym w Drzeniowie (niem. Drehnow) znajduje się po wsch. stronie miejscowości, w sąsiedztwie zespołu folwarcznego. Założenie obejmuje teren urozmaicony w sensie topograficznym, z rozległymi, niewysokimi pagórkami i ciekami wodnymi, w otoczeniu kompleksów leśnych. Dostęp na teren dawnego dziedzińca pałacowego i parku wiedzie od

Drwalewice, park pałacowy

Drwalewice (niem. Wallwitz) położone są w odległości ok. 1 km na pn. od drogi prowadzącej z Kożuchowa do Bytomia Odrzańskiego. Założenie pałacowo-parkowe wraz z dużym folwarkiem znajduje się w zach. części wsi przy skrzyżowaniu drogi do Nowego Żabna i drogi w kierunku Sokołowa. Założenie składa się z podwórza gospodarczego z

Dłużek, park pałacowy

Park pałacowy wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego położonego w zach. części Dłużka (niem. Dolzig) i ograniczającego wieś od tej strony. Obejmuje teren o powierzchni ok. 23 ha. Od wsch., poprzez drogę Lubsko – Tuplice, sąsiaduje z zabudowaniami wsi, od pn. z cmentarzem przykościelnym, z pozostałych stron z terenami zajmowanymi przez

Długie, park dworski

Zespół dworsko-parkowo-folwarczny zlokalizowany jest pośrodku wsi Długie (d. Długie Środkowe, niem. Langheinersdorf Mittel), po pd. stronie drogi prowadzącej ze wsch. na zach. w kierunku Mycielina od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 297. Założenie obejmuje obszar 3 ha, z czego park zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha. Historyczny zespół zabudowy tworzy klasycystyczny

Skip to content