Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Maczków, park dworski

Zespół dworsko-parkowy w Maczkowie (niem. Matschdorf) usytuowany jest pośrodku wsi, pomiędzy szosą z Uradu do Rzepina od strony pn., a rzeką Ilanką wyznaczającą pd. granicę założenia. Park zajmuje teren o powierzchni 15,34 ha. Dojazd do założenia prowadzi przez okazałą bramę wjazdową od strony drogi, poprzez obszerny dziedziniec gospodarczy. W pn.-zach.

Łęknica, park pałacowy przy ul. Wojska Polskiego 2

Zespół pałacowo-parkowy przy tzw. Belwederze znajduje się w pd.-zach. części Łęknicy (niem. Lugknitz). Granice założenia o pow. 1,2 ha, w kształcie prostokąta są czytelne i wyznaczają je: od wsch. ulica Wojska Polskiego, od zach. krawędź doliny Nysy Łużyckiej i od pn. tory nieczynnej linii kolejowej. Natomiast w części pn. (poza

Łęknica/Bad Muskau, park pałacowy – Park Mużakowski

Park Mużakowski (niem. Muskauer Park) w Łęknicy i Bad Muskau nazywany również Parkiem Księcia Pücklera uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki ogrodowej XIX w. w Europie. Położony jest nad Nysą Łużycką, po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Po stronie polskiej park znajduje się na terenie miasta Łęknica (niem. Lugknitz),

Łęgowo, park pałacowy

Zespół rezydencjonalno-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części wsi Łęgowo (niem. Lang Heinersdorf). Park o pow. ok. 6 ha zajmuje obszar w kształcie prostokąta, rozciągniętego w kierunku pn.-pd. Podzielony jest na dwie części przez główną drogę w kierunku Klępsk-Buków. Granicę pn. części parku od wsch. wyznacza droga biegnąca do dawnego domu

Luboszyce, park pałacowy

Park pałacowy w Luboszycach (niem. Liebesitz) położony jest w centralnej części wsi, po pn. stronie drogi prowadzącej do Grabic i Kozowa. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 3 ha. Głównym elementem zespołu jest neogotycki pałac usytuowany w centralnej części, zwrócony fasadą w kierunku pd. Po tej stronie rozciąga się rozległe brukowane

Lubno, park pałacowy

Park pałacowy w Lubnie (niem. Liebenow) znajduje się w pd.-wsch. części miejscowości, przy drodze prowadzącej do Stanowic i dalej do Bogdańca. Założenie zajmuje teren o powierzchni ok. 5,5 ha. Główna brama wjazdowa na teren parku, zlokalizowana była na osi pałacu, od strony dawnego dziedzińca gospodarczego w pn. części założenia. Drugie

Lubniewice, park pałacowy

Założenie rezydencjonalne w Lubniewicach (niem. Königswalde), położone jest we wsch. części miejscowości. W obrębie założenia należy wydzielić partię parku, przylegającą do starszej siedziby właścicieli tutejszych dóbr, określanej mianem „Starego Zamku” oraz znacznie bardziej rozległą, założoną przy młodszej rezydencji nazywanej „Nowym Zamkiem”. Obie części założenia o pow. ok. 6 ha są

Lubinicko, park pałacowy

Park pałacowy położony jest w zach. części miejscowości Lubinicko (niem. Merzdorf), przy drodze relacji Świebodzin – Babimost – Wolsztyn. Wieś zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km w kierunku pd.-wsch. od Świebodzina. Park składa się z dwóch odrębnych części różniących się stylem i składem gatunkowym drzewostanów. Mniejsza przestrzeń – przypałacowa

Lipna, park pałacowy

Park pałacowy położony jest w pd.-zach. części Lipnej (niem. Leippe, Selingersruh), po pd. stronie drogi do Przewozu i Gozdnicy. Wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego, zajmującego powierzchnię 6,5 ha. Jego granice od pn., wsch. i pd. wyznaczają drogi. Po stronie zach. teren sięga zabudowań wiejskich, a we fragmencie pn. opiera się

Lipinki Łużyckie, park dworski

Historia Lipinek Łużyckich (niem. Linderode) jest niezwykle złożona, bowiem były one przez wieki obiektem licznych transakcji. W ich wyniku, wieś dawniej podzielona była na trzy części Lipinki Dolne, Środkowe oraz Górne i znajdowało się tu aż pięć majątków. Omawiany zespół dworski, oznaczony na mapie topograficznej z 1939 r. jako Gut

Skip to content