Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Osiecznica, park pałacowy

Park pałacowy wchodzi w skład zespołu rezydencjalnego położonego w pn.-wsch. części w Osiecznicy (niem. Güntersberg), przy drodze krajowej nr 29 prowadzącej z Krosna Odrzańskiego do Słubic. Doga wyznacza pd.-zach. granicę założenia. Od pn.-wsch. obszar opiera się o drogę do Budachowa, od pd.-wsch. sięga koryta rzeki Białej, natomiast od pn. jego

Ojerzyce, park pałacowy

Ojerzyce (niem. Oggerschutz) zlokalizowane są ok. 6 km na wsch. od Świebodzina. Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny znajduje się w na skraju pn-zach. części wsi. Park o powierzchni 9,78 ha, w tym 0,20 ha wód, zajmuje płaski i podmokły teren. Granice parku wyznaczają od pn. tory kolejowe, od wsch. i zach. – drogi

Ochla, park pałacowy

Park pałacowy w Ochli (niem. Ochlehermsdorf) położony jest na pd.-zach. krańcu wsi, przy drodze powiatowej prowadzącej do Niwisk. Jej przebieg wyznacza jednocześnie granice założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego od strony pn. Po stronie wsch. granica ta przebiega wzdłuż rowu, oddzielającego teren parku od sąsiednich gospodarstw. Od strony pd. granice parku ogranicza staw i

Nowa Wieś,gm.Bledzew – park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy w Nowej Wsi (niem. Neudorf) położony jest w pd.-wsch. części miejscowości, przy drodze wiejskiej prowadzącej w kierunku Templewa. Całość założenia, złożonego z pałacu z parkiem, ogrodu i folwarku, tworzy zwarty układ przestrzenny. Park zajmuje teren o powierzchni ok. 1 ha. Wzdłuż dróg od strony wsch., zach. i pd.,

Niwiska, park pałacowy

Niwiska (niem. Niebusch wcześniej Bergenwald) znajdują się ok. 18 km na pd.-zach. od Zielonej Góry. Zespół pałacowo-parkowy o powierzchni ponad 10 ha, położony jest w pd.-zach. części wsi, przy drodze Zielona Góra – Żagań, wzdłuż rzeki Urzucianki. W pn. części parku, przy głównym wjeździe, zachowały się pozostałości ozdobnej bramy z

Nietków, park dworski

Park dworski położony jest w środkowej części wsi Nietków (niem. Polnisch Niettkow, od 1937 Schlesisch Niettkow) w sąsiedztwie kościoła, przy drodze wiodącej do Czerwieńska. Granice parku są zdefiniowane w postaci muru ceglanego od strony pn. i wsch. oraz fragmentami muru od strony zach. Z tej strony park graniczy z drogą,

Nietków, arboretum

Park dendrologiczny w Nietkowie (niem. Schlesisch Niettkow) zlokalizowany jest ok. 1,5 km od wsi w kierunku pn. zach. po pn. stronie rzeczki Zimny Potok. Wjazd do parku zlokalizowany jest po jego pd. stronie. Obecnie park zajmuje powierzchnię 1,85 ha. Cały obszar znajduje się w administracji Lasów Państwowych. Od strony pn.

Niekarzyn, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy położony jest we wsch. części wsi Niekarzyn (niem. Nickern) przy wjeździe do miejscowości od strony Kępska. Park o pow. ok. 9 ha rozciąga się równolegle do rzeki Jabłonna, a jego granice stanowią od pn. dawne ogrodzenie równolegle do drogi Kępsko – Niekarzyn, od wsch. – teren dawnego folwarku,

Myszęcin, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy znajduje się na obrzeżu wsi Myszęcin (niem. Muschten) w jej pd.-zach. części. Założenie obejmuje teren o powierzchni ok. 4,12 ha w tym 0,4 ha powierzchni wód. Granice parku wyznaczają od pd. i wsch. drogi gruntowe, od pn. pola, natomiast od zach. zabudowa folwarczna. Otoczenie założenia od pn., wsch.

Mycielin, park pałacowy

Wieś Mycielin (niem. Metschlau) położona jest w pn. części gminy Niegosławice. Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne usytuowano na końcu wsi, po wsch. stronie drogi w kierunku wsi Długie. Park o powierzchni 3,5 ha otacza ruiny stajni i budynku gospodarczego. Pałac, zwrócony niegdyś frontem do zabudowań folwarcznych, został rozebrany w latach 60. XX w.

Skip to content