Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Studzieniec, park dworski

Zespół dworsko-parkowy w Studzieńcu (niem. Streidelsdorf) znajduje się w pn. części wsi, po zach. stronie drogi wojewódzkiej nr 283. Jego granice wyznaczają od wsch. wymieniona droga od pd. gospodarstwa wiejskie, od zach. otwarte pola. Po pn.-zach. stronie dworu znajduje się folwark. Wjazd na teren dziedzińca dworskiego znajduje się od strony

Stary Kisielin, park pałacowy

Park pałacowy w Starym Kisielinie (niem. Altkessel) zlokalizowany jest na pd.-wsch. krańcu wsi. Wchodzi on w skład założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego o pow. 2,2 ha. Jego obszar od pn. ogranicza droga powiatowa, prowadząca w kierunku Nowego Kisielina. Wsch. granicę wyznacza polna droga i przebiegające równolegle do niej tory, zaś granicę pd. –

Stare Strącze, park pałacowy

Zespół w Starym Strączu (niem. Hinterwald) znajduje się w środku wsi, po stronie pd. drogi wojewódzkiej nr 278 ze Szklarki Radnickiej do Wschowy. Ogród ozdobny o powierzchni ok. 3,3 ha położony jest po stronie pd. majątku i sąsiaduje bezpośrednio z dziedzińcem, gorzelnią oraz terenem dawnych ogrodów warzywnych. Jego granica od

Stare Drzewce, park dworski

Założony w 1 poł. XIX w. zespół dworsko-parkowo-folwarczny w Starych Drzewcach położony jest w środkowej części wsi. Sam budynek dworu leży w zach. części podwórza folwarcznego. Za nim rozciąga się rozległy park krajobrazowy na powierzchni 2,24 ha. Cały zespół otoczony jest ceglanym murem zaopatrzonym w części pn. i wsch. w

Stanowice, park pałacowy

Założenie parkowe w Stanowicach (niem. Stennewitz) o powierzchni ok. 8,5 ha, znajduje się w pn.-zach. części miejscowości, wzdłuż drogi prowadzącej do Stanowiczek. Wjazd na teren założenia usytuowany jest od strony pd. i wiedzie na teren obszernego dziedzińca gospodarczego, do którego frontem usytuowano pałac. Stanowice to miejscowość o genezie średniowiecznej, o

Sosny, park pałacowy

Pałac znajduje się w obrębie zespołu pałacowo-parkowego i poprzedzony jest od strony zach. założeniem folwarcznym. Park zlokalizowany jest po pd. stronie drogi prowadzącej z Lubska do Witnicy. Część rezydencjonalna usytuowana jest w pn. partii założenia. Dostęp do pałacu umożliwia droga wyznaczona przez aleję kasztanowców, wiodącą przez obszerny dziedziniec folwarczny. Drzewa

Solniki, park dworski

Zespół dworski w Solnikach (niem. Zölling), położony jest we wsch. części wsi. Jego granice wyznaczają: od wsch. droga prowadząca do Kożuchowa, od pd. droga wiejska, od zach. otwarte tereny zieleni wysokiej i gospodarstwa wiejskie, od pn. – sady i pola uprawne. Wjazd na teren założenia znajduje się od strony pd.

Sobolice, gm. Przewóz – park pałacowy

Założenie pałacowo-parkowe w Sobolicach (niem. Zoblitz) zlokalizowane jest w pd.-zach. części wsi, pomiędzy główną drogą prowadzącą w kierunku Nysy Łużyckiej a zakolem rzeki. Zajmuje teren o powierzchni 20 ha, obejmujący obszary zadrzewione, łąki i stawy. Dominantą w zespole jest pałac położony w jego wsch. części, ok. 100 m od głównej

Słońsk, park zamkowy

Pozostałości założenia parkowego o pow. ok. 4,7 ha wraz z ruiną dawnego zamku joannitów w Słońsku (niem. Sonnenburg), zlokalizowane są w pn. części miejscowości, na obrzeżu podmokłych łąk doliny rzeki Warty. Granicę założenia od pd. i zach. wyznacza rzeka Łęcza zwaną Lenką, od pn. ogródki przydomowe i warzywniki, od wsch.

Sława, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy w Sławie (niem. Schlawa, Schlesiersee), znajduje się w zach. części miasta. Jego granice wyznaczają od zach. Jezioro Sławskie, od wsch. zespół pałacowy, zabudowa miasta i ul. Głogowska, od pn. zaplecza posesji ulicy Odrodzenia Wojska Polskiego, a od pd. ul. Nowosolska. Park, o powierzchni 13 ha, zwany jest dziś

Skip to content