Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Trzebiechów, park pałacowy

Park pałacowy w Trzebiechowie (niem. Trebschen) położony jest w pn. części wsi, przy drodze wojewódzkiej nr 278, prowadzącej z Sulechowa do Wschowy, po pn. stronie drogi. Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Trzebiechowie składa się z pałacu wzniesionego ok. 1880 r. w stylu neorenesansu francuskiego, parku pałacowego z 1 ćw. XIX w. w

Toporów, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem zlokalizowany jest w centrum Toporowa (niem. Topper), po zach. stronie drogi prowadzącej z Poźrzadła do Niedźwiedzia. Pałac z parkiem zajmuje pn.-wsch. część założenia. Na zach. i pd. od części rezydencjonalnej zlokalizowane są liczne zabudowania folwarczne. Budynki gospodarcze, inwentarskie, magazyny i gorzelnia, skupione są przy dużym, prostokątnym

Tarnówek, park dworski

Park dworski w Tarnówku (niem. Splinterfelde) zlokalizowany jest po wsch. oraz pn.- wsch. stronie założenia folwarcznego, w otoczeniu gruntów rolnych i kompleksu leśnego. Pd. część założenia zajmuje dziedziniec z pojedynczymi budynkami dawnego folwarku oraz niewielki dwór, za którym rozciąga się park. Teren założenia wygradza ogrodzenie z głównym wjazdem z brukowanej

Świdnica, park dworski

Założenie dworsko-parkowe – siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy (niem. Schweinitz I), mieści się przy ul. Długiej 27, w środkowej części miejscowości. Granicę posesji wyznaczają: od zach. ul. Długa, od pn. i pd. zabudowania wsi, a od strony wsch. otwarty krajobraz. Posesja ma kształt

Świdnica, park pałacowy

Założenie parkowe, po nieistniejącym pałacu w Świdnicy (niem. Schweinitz II) znajduje się w środkowo-pn. części wsi. Jego obszar zachował się w historycznych granicach, które wyznaczają od pn. droga krajowa nr 27, od wsch. posesja Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Świdnicy, od pd. oraz zach. budynki i droga dawnego folwarku.

Szczaniec, park pałacowy

Założenie pałacowo-parkowe w miejscowość Szczaniec (d. Szczaniec Górny, niem. Stentsch Obr.) położone jest w środkowej części wsi. Rozciąga się na powierzchni 6,09 ha, z której 0,56 ha zajmują staw i cieki wodne. Granice parku wyznaczają od strony zach. droga prowadząca do wsi Ojerzyce, od wsch. droga w kierunku Dąbrówki Małej,

Sulechów, park szkolny przy ul. Armii Krajowej

Zespół szkolno-parkowy w Sulechowie (niem. Züllichau), znajduje się w pd. części miasta. Mieści się tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, której posesję na dwie części rozdziela ul. Armii Krajowej. Po stronie zach. na powierzchni 2,64 ha, znajduje się park oraz zabudowania uczelni. Obszar wyznaczają od pn. osiedle mieszkaniowe, od

Sucha Dolna, park pałacowy

Sucha Dolna jest niewielką wsią (niem. Zauche / Nieder Zauche) położoną na wsch. od Szprotawy (8 km), usytuowaną przy lokalnej drodze do Niegosławic. Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne znajduje się w centrum miejscowości, po pn. stronie drogi. Dominantą założenia jest XVII-w. pałac, centralnie usytuowany pomiędzy folwarkiem (front pałacu w kierunku zach.) i parkiem

Stypułów, park dworski

W środkowej części wsi Stypułów (niem. Herwigsdorf), tuż przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 296 i gminnej w kierunku Kierzkowic, znajduje się zespół dworski zwany „środkowym”. Obszerne podwórze gospodarcze, przecina wspomniana droga wojewódzka, dzieląc majątek na dwie części pn.-zach. z zabudowaniami folwarcznymi oraz pd.-wsch., z dworem, parkiem i częścią folwarku. Niewielki

Stypułów, park pałacowy

Założenie w Stypułowie (niem. Herwigsdorf) określany mianem „dolny” znajduje się w zach. części wsi. Przez dawne podwórze folwarczne wiedzie droga wojewódzka nr 296, dzieląc jego zabudowania na część pn. oraz pd. z dworem i parkiem. Dwór znajduje się blisko drogi, a park rozciąga się w kierunku pd. Jego obszar wynosi

Skip to content