Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Mostki, park pałacowy

Miejscowość Mostki (niem. Möstchen), położona jest przy drodze krajowej nr 92. Zespół pałacowy, znajduje się w pd.-zach. części wsi. Granice parku o powierzchni 14,7 ha wyznaczają od pn. pałac z zabudowaniami folwarcznymi, od zach. i wsch. stawy parkowe, drogi wewnętrzne sąsiadujące z otwartymi łąkami – stanowiącymi otulinę parku. Granicę otuliny

Mirocin Średni, park dworski

Pozostałości założenia dworskiego o pow. 6,5 ha w Mirocinie Średnim (niem. Mittel Herzogswaldau) znajdują się ok. 700 m na pd. od skrzyżowania dróg z Kożuchowa do Zielonej Góry i Nowogrodu Bobrzańskiego. Ruiny dworu usytuowane są na wyspie w głębi parku. Dwór zwrócony był fasadą na pd., gdzie rozpościerało się obszerne

Mirocin Górny, park dworski

Mirocin Górny (niem. Ober Herzogswaldau) znajduje się ok. 25 km na pd. od Zielonej Góry. Założenie dworsko-parkowo-folwarczne usytuowane jest w centralnej części wsi, nieopodal kościoła, na zach. od drogi prowadzącej z Wichowa do Zielonej Góry. Pozostałości dworu znajdują się na wyspie o wymiarach 35 x 35 m, umiejscowionej w pd.

Miłowice, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy usytuowany jest w zach. części wsi Miłowice (niem. Mildenau), po pn. stronie głównej drogi wiejskiej prowadzącej z Olbrachtowa do Rościc. Park o powierzchni 8,10 ha, od zach. sąsiaduje z terenem dawnego folwarku, od pn. i wsch. z polami uprawnymi oraz zabudowaniami wsi, natomiast pd. granica parku opiera się

Miłaków, park dworski

Dawny majątek w Miłakowie (niem. Milkau) zajmuje ok. 2 ha i znajduje się we wsch. części wsi. Obejmuje budynek dworu obronnego z XVI w., obszerne podwórze gospodarcze oraz park. Dwór skierowany jest bokiem do głównego wjazdu na teren majątku. Otoczony jest fosą, dziś już suchą, a z podwórzem połączony jest

Międzyrzecz, park zamkowy

Park w ramach zespołu zamkowego w Międzyrzeczu położony jest po pd. stronie rzeki Obry, po zach. stronie miasta. Założenie zajmuje teren o powierzchni ok. 5,8 ha w otoczeniu ruin średniowiecznego zamku oraz zespołu zabudowy starostwa, w którym obecnie mieści się muzeum. Dominantę przestrzenną w ramach założenia tworzy wzgórze z zamkiem,

Międzylesie, park pałacowy

Zespół rezydencjonalno-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części przysiółka Międzylesie (niem. Walddorf), położonego przy bocznej drodze łączącej wieś Długie z Gościszowicami. Założenie ma kompozycję zwartą i geometryczną. Budynki folwarczne skupione są z trzech stron dużego, prostokątnego, dziedzińca gospodarczego. Pałac, stanowiący dominantę architektoniczną zespołu, jest nieco odsunięty od części gospodarczej i zamyka

Mierzęcin, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy w Mierzęcinie (niem. Mehrenthin) znajduje się po pn.-wsch. stronie miejscowości, nad Mierzęcką Strugą, w sąsiedztwie kościoła, zespołu folwarcznego oraz dawnego cmentarza ewangelickiego. Pierwotny wjazd na teren założenia znajdował się od strony zabudowań wiejskich, a obecnie wykonano nowy dojazd od strony drogi prowadzącej do miejscowości Podlesiec. Mierzęcin posiada metrykę

Marwice, park dworski

Marwice (niem. Marwitz) leżą 10 km na pn. zachód od Gorzowa Wlkp., w pobliżu drogi ekspresowej S3. Wieś założona została w średniowieczu na krawędzi mokradeł i wyżej położonych terenów rolniczych. W centralnym punkcie wsi znajdował się późnoromański kościół z XIII w. W sąsiedztwie kościoła, od strony pn.-wsch. ulokowano folwark, a

Małomice, park pałacowy

Park pałacowy w Małomicach (niem. Mallmitz) położony jest w pn. części miasta. Jego granicę wyznacza od pn. bieg rzeki Bóbr, od pd. i wsch. zabudowania miasta. Strona zach. założenia graniczy z lasem. Przez teren parku przepływa ze wsch. na zach. odnoga Bobru, rzeka Młynówka. Park był częścią dużego założenia pałacowego.

Skip to content