Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia parkowe

Chociule, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy położony jest w pn. części wsi Chociule (niem. Kutschlau), po pd.-wsch. stronie drogi prowadzącej do oddalonego o 5 km Świebodzina. Założenie parkowe, o powierzchni 4,60 ha, zajmuje obszar w kształcie regularnego trójkąta. Cały teren otoczony jest murem zbudowanym z ociosanych kamieni i cegły z ozdobnymi basztami umieszczonymi w

Chichy, park pałacowy

Park pałacowy zlokalizowany jest w środkowej części Chichów (niem. Kunzendorf), po wsch. stronie głównej drogi prowadzącej do Małomic i Witkowa. Zajmuje teren o powierzchni 2,44 ha i kształcie zbliżonym do prostokąta. Stanowi część założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego. Neoklasycystyczny pałac zlokalizowany jest w pn. części zespołu i oddzielony od lokalnej drogi niedużym stawem.

Buków, park pałacowy

Park pałacowy położony jest w zach. części wsi Buków (niem. Buckow), po prawej stronie drogi w kierunku Kalska, z której to prowadzi główny wjazd na teren założenia. Powierzchnia parku wynosi 4 ha, zajmując obszar na planie nieregularnego prostokąta. Obszar założenia ograniczają od pn. i wsch. zabudowania folwarczne, od strony zach.

Bukowiec, park pałacowy

Założenie parku pałacowego w Bukowcu (niem. Bauchwitz) stanowi element zespołu rezydencjonalnego, zlokalizowanego w centralnej części wsi, po pn. stronie drogi prowadzącej do Siercza. W jego otoczeniu znajdują się pola i zabudowania zagród wiejskich. Park zajmuje teren po pn. i zach. stronie obszernego dziedzińca folwarcznego i przylega do miejsca po dawnym

Budachów, park dworski

Park dworski położony jest w pn.-zach. części wsi Budachów (niem. Baudach), przy rozwidleniu lokalnych dróg. Założenie o powierzchni 8,5 ha zajmuje obszar o nieregularnym kształcie i cechach swobodnej kompozycji. Założenie od pd. i zach. graniczy z wiejską zabudową, zaś od pn. i wsch. z folwarkiem i ruinami dworu. Park urządzono

Brzoza, park pałacowy

Założenie parku pałacowego w Brzozie (niem. Birkholz) zajmuje pn.-wsch. część miejscowości. Dojazd do majątku prowadzi od strony Strzelec Krajeńskich aleją platanową, powiązaną kompozycyjnie z parkiem. Pierwotnie w skład zespołu wchodziły: barokowy pałac, założenie folwarczne oraz rozległy park w typie krajobrazowym. Pomiędzy parkiem a dziedzińcem gospodarczym znajdował się pałac, wzniesiony w

Brzostowa, park pałacowy

Założenie rezydencjonalno-folwarczne zlokalizowane jest w zach. części wsi Brzostowa (niem. Brestau). Głównym elementem i dominantą architektoniczną zespołu jest pałac. Po jego wsch. i pd. stronie zachowały się pozostałości zabudowań folwarcznych, pierwotnie zamykających z trzech stron duży, prostokątny dziedziniec gospodarczy. Na zach. od pałacu i folwarku rozciąga się park krajobrazowy, o

Brzeźnica, gm. Dąbie – park pałacowy

Założenie pałacowo-parkowe położone w pd. części wsi Brzeźnica (niem. Briesnitz), na pn.- wsch. od zakola rzeki Bóbr. Kompleks tworzą: park krajobrazowy zlokalizowany w pd. części założenia, centralną – reprezentacyjną część stanowi pałac (wzniesiony w nurcie eklektycznym) wraz z zabudową folwarczną skupioną wokół prostokątnego dziedzińca, a dalej na pn. znajduje się

Broniszów, park pałacowy

Broniszów (niem. Brunzlau) znajduje się ok. 20 km na pd. od Zielonej Góry. Pałac wraz z parkiem i zabudowaniami dawnego folwarku leży w pd. części wsi po wsch. stronie drogi prowadzącej do Wichowa. Od strony pd. i zach. pałac jest otoczony fosą, która w części wsch. rozszerza się i przyjmuje

Brody, park pałacowy

Zabudowania pałacowe w Brodach (niem. Pförten) znajdują się w centrum miejscowości, przy pl. Zamkowym 9. Natomiast przylegający do niego park rozciąga się w kierunku zach. po obu stronach Jeziora Brodzkiego na powierzchni ok. 100 ha. W jego skład wchodzą Mały Park z ruiną oranżerii, znajdujący się obok pałacu. Przy jeziorze

Skip to content