Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI” 6 – 8 listopada 2008 r.

Gubin Patronat konferencji: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Niemiecki Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Organizatorzy:

1.Fundacja ”Fara Gubińska – Centrum Spotkań polsko-niemieckich”

2.Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie

3.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

4. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze

5.Internationale Bauausstellung Fuerst-Pueckler-Land GmbH

6.Stowarzyszenie wspierające odbudowę Fary z Guben

7.Gmina Gubin

8.Gmina GubenKomitet organizacyjny: Barbara Bielinis – Kopeć – przewodnicząca Jakub Bartczak Wojciech Eckert Marcin Gierstun Gunter Quiel

Cel konferencji:

Miejscem konferencji będzie Gubin, miasto położone nad graniczną rzeką Nysą Łużycką, podzielone po II wojnie światowej pomiędzy dwa kraje Polskę i Niemcy. Zabudowę historyczną miasta zniszczono w znacznym stopniu w trakcie działań wojennych, w 1945 roku spalona została monumentalna fara, której okaleczone ruiny do dnia dzisiejszego górują nad dawną starówką po polskiej stronie podzielonego miasta. Celem konferencji będzie prezentacja problematyki zabytków sakralnych pozostających w ruinie (na terenie Polski i Niemiec), określenie zasad ich ochrony oraz adaptacji do nowych funkcji. Ważnym zagadnieniem będzie również wymiana doświadczeń służb konserwatorskich z Polski i Niemiec oraz dyskusja na temat dopuszczalnych granic ingerencji budowlanej w substancję zabytkową budowli sakralnych. W konferencji wezmą udział naukowcy, przedstawiciele urzędów konserwatorskich oraz architekci zarówno z Polski jak i Niemiec. Powołanie polsko-niemieckiej fundacji, której zadaniem jest zagospodarowanie ruin największej budowli sakralnej województwa lubuskiego zrodziło pytanie o przyszłość tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego regionu budowli w odniesieniu do jej przyszłej funkcji jak i zakresu dopuszczalnych zmian formalnych. Intencją organizatorów jest aby, przed dokonaniem wyborów, które zdeterminują na następne lata kierunek działań przy ruinach fary, Gubin stał się miejscem międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie adaptacji zabytkowych świątyń do nowych funkcji przy jednoczesnym dokonaniu oceny rozwiązań zastosowanych w innych budowlach sakralnych w Polsce i Niemczech.

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w ratuszu w Gubinie w terminie: 6-8 listopad 2008 r.

Warunki uczestnictwa:

Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego: Fundacja „Fara Gubińska – Centrum Spotkań polsko-niemieckich” ul. Westerplatte 14 p. 102 66-620 Gubin

E-mail: konferencjagubin2008@gmail.com

Telefon: 0048/68 455 32 92

Faks: 068 455 32 92 www.fara.gubin.com.pl www.stadtkirchegubin.de

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

Uczestnicy krajowi: 450 zł

Uczestnicy zagraniczni: 130 EUR

Opłata obejmuje wyżywienie ( obiady i kolacje), materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów. Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji: BPH. S.A. 62 1060 0076 0000 3200 0109 8405 z podaniem tytułu wpłaty – oplata za udział w konferencji: „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI” Gubin 2008 IBAN : PL 62 1060 0076 0000 3200 0109 8405 Kod BIC: BPHKPLPK Przygotowanie referatów: Informacja o formie przygotowania referatów zostanie przesłana do osób, które zadeklarowały ich przedstawienie na konferencji.

Terminy:

– Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu 14 kwietnia 2008

– Rozesłanie komunikatu nr 2 z potwierdzeniem przyjęcia referatów wraz z wytycznymi ich przygotowania 26 maja 20008

– Przesłanie pełnego tekstu referatu 15 lipca 2008

– Potwierdzenie przyjęcia referatu do druku i rozesłanie komunikatu nr 3 wraz z programem konferencji 15 sierpnia 2008

– Uiszczenie opłaty za udział w konferencji 15 września 2008 Przewiduje się opublikowanie artykułów w formie rozdziałów w wydawnictwie zwartym w języku polskim i niemieckim. Wystąpienia przewidziane są w języku polskim i niemieckim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie

Zobacz również

Architektoniczne Spotkania z Zabytkami

Zapraszamy na Architektoniczne Spotkanie z Zabytkami! Spotkanie rozpocznie się w dniu 5.06.2024 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali 205

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na sesję naukową ARCHITEKTURA I SZTUKA KOŻUCHOWA W  PRZESZŁOŚCI

Żary – konferencja podsumowująca „Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach sakralnych powiatu żarskiego

Muzeum PograniczaŚląsko – Łużyckiego w Żarach zaprasza na konferencję podsumowującą zadanie „Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach

Table of Contents

Skip to content