Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Świdnica – konferencja

 29  września 2012  r. w  Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza, siedzibie rodu Kittlitz, odbędzie  się impreza zatytułowana „Świdnica –  rycerskie gniazdo”. Jest  to  projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia. Organizatorem jest  Urząd Gminy Świdnica we  współpracy z  Muzeum Archeologicznym, partnerem niemieckim jest  Urząd w  Peitz. Honorowy patronat nad  konferencją objął Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Tematem przewodnim  imprezy będzie  historia Świdnicy. Pierwszą, przedpołudniową część będzie  stanowiła popularno-naukowa konferencja poświęcona najdawniejszym dziejom, od  XIV do  XVII  w, kiedy  Świdnica stanowiła własność rodów Kittlitz i  Zedlitz. W  kontekście wydarzeń historycznych zostaną przedstawione zabytki architektury, epigrafika, wyniki badań antropologicznych przeprowadzonych w  krypcie kościoła św.  Marcina. Poszerzeniem tej  tematyki będą  wystąpienia związane z  pradziejami regionu i  mało znanymi epizodami historii nowszej, XIX –  XX wiecznej. 
Natomiast po  południu odbędzie  się festyn historyczny, w  ramach którego  odbędą  się prezentacje grup rekonstrukcji historycznej, pokazy walk i  produkcji rzemieślniczej oraz  gry i  zabawy z  udziałem mieszkańców. 
 

PROGRAM SESJI
10.00 – 10.15
Inauguracja sesji – Adam Jaskulski, Wójt Gminy Świdnica
10.15 – 10.30 Julia Orlicka-Jasnoch (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Odkrycia archeologiczne na terenie gminy Świdnica
10.30 – 10.45 Joanna Karczewska (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Źródła do dziejów Świdnicy
10.45 – 11.00  Marlena Magda-Nawrocka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Kittlitzowie w drodze do świdnickiego gniazda
11.00 – 11.15 Karina Kinzelt. Z historii gminy  Heinersbrück (Zur Geschichte der Gemeinde  Heinersbrück)
11.15 – 12.00 Przerwa – wizyta w kościele św. Marcina
12.00 – 12.15 Arkadiusz Michalak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Zbrojni mężowie z różnych epok. Nagrobki  Baltazara von Kittlitz i Henryka von Zedlitz z kościoła pw. Św. Marcina w Świdnicy – próba porównania uzbrojenia
12.15 – 12.30 Adam Górski (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Zabytki epigraficzne kościoła p.w. św. Marcina w Świdnicy w powiecie zielonogórskim
12.30 – 12.45 Anna Wrzesińska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Ekspertyza antropologiczna pochówków z krypty Kościoła Św. Marcina w Świdnicy
12.45 – 13.00 Fr. Christine Schorback. Tradycje, kultura i obyczaje w Dolnych Łużycach, w szczególności w gminie  Heinersbrück (Traditionen, Kultur und Bräuche in der Niederlausitz insbesondere in der Gemeinde  Heinersbrück
13.00 – 13.45 Przerwa, zwiedzanie pałacu Kittlitzów
13.45 – 14.00 Kamila Domagalska  (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze) Świdnickie zabytki architektury
14.00 – 14.15 Paweł Stachowiak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Niekonwencjonalny budulec świdnickiego kościoła
14.15 – 14. 30 Agnieszka Gontaszewska (Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Górnictwo węgla brunatnego w okolicy Świdnicy oraz Zielonej Góry
14.30 – 14. 45 Horst Gröschke Wydobycie węgla brunatnego w Heinersbrück oraz regionie „Jänschwalde“ i „Cottbus/Nord“ (Braunkohleförderung in der Region in ind um  Heinersbrück Die  Tagebaue „Jänschwalde“ und „Cottbus/Nord“
14.45 – 15.00 Dyskusja i zakończenie sesji
15.00 – 19.00  FESTYN HISTORYCZNY

 

 

Zobacz również

Architektoniczne Spotkania z Zabytkami

Zapraszamy na Architektoniczne Spotkanie z Zabytkami! Spotkanie rozpocznie się w dniu 5.06.2024 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali 205

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na sesję naukową ARCHITEKTURA I SZTUKA KOŻUCHOWA W  PRZESZŁOŚCI

Żary – konferencja podsumowująca „Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach sakralnych powiatu żarskiego

Muzeum PograniczaŚląsko – Łużyckiego w Żarach zaprasza na konferencję podsumowującą zadanie „Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach

Table of Contents

Skip to content