Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Broniszów – prace przy budynku dawnego szpitala

W  budynku dawnego szpitala Św.  Trójcy w  Broniszowie, w  powiecie nowosolskim, prowadzone są  roboty budowlane w  zakresie remontu dachu. W  2012  r. podczas I  etapu prac wykonywana jest  naprawa więźby dachowej, starannie zdjęto i  posortowano rownież  pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki, a  dach,  ze względu na ograniczone fundusze, zabezpieczono tymczasowo papą.  Prace prowadzone są  przy  udziale środków z  dotacji Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. W  przyszłym roku planowane są  m.in.  prace związane z  wykonaniem  pokrycia dachu z  wykorzystaniem dachówki historycznej.

W trakcie prac rozbiórkowych odkryto kilka osiemnastowiecznych dachówek dekorowanych wyciskanymi wzorami oraz  jedną – z  napisem.    Dachówki te  w  przyszłości będą eksponowane we  wnętrzu dawnego szpitala.  Jest  to  niewątpliwie w  dzisiejszych czasach bardzo  rzadkie i  cenne odkrycie (kilka podobnych dachówek można obejrzeć na ekspozycji w Izbie Regionalnej w pobliskim Kozuchowie). Ze  względu na  niedbały sposób prowadzenia robót rozbiórkowych oraz  niechęć „inwestorów” do  zachowywania historycznego pokrycia dachu tego  typu pamiątki najczęściej ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu.


Dawny szpital, wpisany do  rjestru zabytków pod  nr  293 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Zielonej Górze z  dnia  12.04.1961  r., jest  usytuowany w  centralnej  części wsi przy  drodze prowadzącej z  Zielonej Góry do  Nowogrodu Bobrzańskiego. W  2012  r. do  rejestru zabytków ruchomych wpisano kamienną płaskorzeźbę z  przedstawieniem Trójcy Świętej oraz  figury św.  Katarzyny  i  św.  Konstancji należące do  wystroju fasady obiektu.


Budynek został wzniesiony w  1765  r. z  fundacji ówczesnej właścicielki wsi – Katarzyny Konstancji von  Skronsky, która  była również fundatorką nowego wystroju kościoła parafialnego. Obiekt przeznaczono na  szpital –  dom starców. W  roku 1830 zamieszkiwało w  nim  7  osób, natomiast  w  roku  1844 –  10  osób. Obecnie jest  to  budynek mieszkalny.


Barokowa budowla jest  murowana, założona na  rzucie wydłużonego prostokąta z   pozornymi ryzalitami na  osi poprzecznej, parterowa, nakryta dachem mansardowym. Wejście w  fasadzie prowadzi przez  czterofilarowy portyk. Powyżej znajduje  się prostokątna płycina wypełniona płaskorzeźbionym wyobrażeniem Trójcy Świętej i  herbu rodziny von  Skronsky. Na  przedwojennych fotografiach widoczne są  jeszcze figury świętej Katarzyny  i  świętej  Konstancji usytuowane na  gzymsie po  bokach płaskorzeźby. Rzeźby  te, zrzucone z  elewacji szpitala po  1945  r., w  latach dziewięćdziesiątych XX  w. zostały czasowo zabezpieczone we  wnętrzu dworu w  Broniszowie. Obecnie obie  figury pozbawione są  głów i  wymagają podjęcia prac konserwatorskich w  pełnym zakresie.

 
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content