Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Gorzów Wlkp. – konserwacja fontanny Pauckscha

Zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowlane przy fontannie Pauckscha na Starym Rynku w Gorzowie. Prace polegały w szczególności na scaleniu piaskowcowych elementów, ich oczyszczeniu, uzupełnieniu oraz zabezpieczeniu przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, a także oczyszczeniu i zabezpieczeniu grupy rzeźbiarskiej odlanej w brązie. W ramach robót budowlanych uszczelniono nieckę fontanny, zlikwidowano wtórnie wprowadzone szalety, w miejsce których wprowadzono pomieszczenie techniczne. Fontanna została ufundowana przez gorzowskiego fabrykanta Hermanna Pauckscha w 1897 roku. Projektantem był znany berliński rzeźbiarz prof. Cuno von Ucheritz. Obecnie realizacja składa się z oryginalnej niecki fontanny, piaskowcowych cokołów pod rzeźby oraz grupy rzeźbiarskiej wykonanej w 1997 roku przez gorzowską rzeźbiarkę Zofię Bilińską, w oparciu o przekazy ikonograficzne. W okresie międzywojennym pod nieckę fontanny wprowadzono szalety. Nieszczelność niecki i zaciekanie szaletów było nagminne i powodowało konieczność prowadzenia kolejnych remontów. W 2010 roku podjęto decyzję o konserwacji fontanny, choć wcześniej inwestor zakładał nawet wymianę historycznej substancji.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content