Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Oględziny uszkodzonego fragmentu murów obronnych zamku w Łagowie Lubuskim

W dniu 16 maja 2018 r. dokonano oględzin uszkodzonego fragmentu murów obronnych zamku w Łagowie Lubuskim. Na zaproszenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w spotkaniu uczestniczył ekspert z Wrocławia Pan dr Lech Engel. W związku ze złym stanem technicznym murów Gmina Łagów, właściciel zabytku, zleciła opracowanie projektu budowlanego, obejmującego wykonanie robót mających na celu odbudowę i remont uszkodzonego fragmentu muru. Prace zostały wsparte ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.
Średniowieczny zamek w Łagowie należy do cenniejszych budowli tego typu w regionie. Warownię założono na wzniesieniu, na przesmyku pomiędzy jeziorem Trześniowskim i Łagowskim, wznosząc ją wokół czworokątnego dziedzińca, opasując z trzech stron murami kurtynowymi i zamykając od strony zachodniej murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem. W południowo-wschodnim narożniku zlokalizowano wieżę, o czworobocznej podstawie i cylindrycznych kondygnacjach górnych. Wzgórze zamkowe otoczono murem obronnym z półokrągłymi, małymi bastejami. Na początku XVI wieku podwyższono wieżę i dobudowano od wschodu basztę bramną, która jest obecnie częścią szyi wejściowej. W 2. połowie XVI wieku wzniesiono skrzydło północne zamku. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej warownię odbudowano, nadając jej cechy  barokowe, dostawiając od południa trzecie skrzydło zamku. W 1712 roku powstało skrzydło wschodnie, otwierające się na dziedziniec arkadami. W obecnej formie zamek jest budowlą czteroskrzydłową, dwukondygnacyjną, założoną na planie czworoboku, o murach wzniesionych z kamienia i cegły. Główne wejście, prowadzące wysokimi schodami przez długą szyję wejściową, do położonego 10 metrów wyżej, wewnętrznego dziedzińca, zlokalizowano od wschodu. Aktualnie zabytek jest własnością gminy Łagów i pełni funkcję hotelową. Istotnym elementem systemu umocnień zamku są mury obronne, sprzężone z obwarowaniami miejscowości. Ich stan zachowania nie jest zadawalający, wymagają one pilnego podjęcia prac remontowo-konserwatorskich. 
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content