Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie przy kościele w Licheniu

W Licheniu k. Strzelec Krajeńskich zakończono roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Prace polegały m.in. na skuciu cementowych tynków, wykonaniu drenów i właściwym odprowadzeniu wody opadowej poza obiekt, naprawie spękań i zarysowań, naprawie cokołu i jego odsoleniu, uzupełnieniu ubytków i zaprawy w strukturze muru,  a także odtworzeniu tynków w elewacjach z zastosowaniem zapraw na bazie spoiwa wapiennego z dodatkiem trasu oraz odtworzeniu oryginalnej kolorystyki. W 2009 roku wymieniono pokrycie dachowe, przywracając oryginalny materiał (dachówka ceramiczna karpiówka) oraz jej sposób krycia. Dzięki tym pracom architektura kościoła odzyskała swoje historyczne wartości architektoniczne. 
Kościół w Licheniu wybudowano w 1794 roku z fundacji hrabiny Wilhelminy von Lichtenow, oficjalnej metresy króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Świątynia usytuowana jest pośrodku miejscowości na płaskim wyniesieniu terenu, dawnym cmentarzu parafialnym. W tym miejscu znajdowała się wcześniejsza świątynia, sięgająca swymi początkami okresu średniowiecza, w której w 1786 roku pochowano tajnego radcę, kolonizatora łęgów nadwarciańskich i nadnoteckich Franza Balthasara Schönberga von Brenckenhoffa. Budowla założona jest na planie prostokątnym z czworoboczną wieżą zwieńczoną latarnią po stronie zachodniej. Świątynia murowana jest z cegły i kamienia o tynkowanych elewacjach. Składa się z prostopadłościennego korpusu nawowego, wspartego we wschodnich narożnikach przyporami i nakrytego dachem dwuspadowym. Do wnętrza prowadzi wejście w przyziemiu wieży oraz w osi elewacji południowej. Z historycznego wystroju i wyposażenia zachowała się jedynie stolarka drzwiowa z oryginalnymi okuciami i klamkami.

 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content