Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont dachu i elewacji wieży kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Świdnicy

Trwa kolejny etap remontu dachu kościoła w Świdnicy, który obejmuje swym zakresem elewacje wieży i dach nad korpusem nawowym oraz kruchtą i zakrystią. W roku ubiegłym wykonano prace w obrębie hełmu wieży, zmieniając jej nieszczelne pokrycie z blachy ołowianej na blachę tytanowo-cynkową, spatynowana, dzięki czemu udało się utrzymać dawny charakter zabytku.
W roku bieżącym prace są kontynuowane i obejmują m.in.: wymianę wszystkich zniszczonych końcówek belek stropowych i innych uszkodzonych i osłabionych elementów więźby dachowej przy użyciu analogicznego materiału i sposobu łączenia, wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcji, impregnację całości konstrukcji drewnianej, wykonanie nowych łat, wymianę pokrycia dachowego na nowe wykonane z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę oraz zamontowanie rynien i rur spustowych. Jednocześnie wykonano badania konserwatorskie elewacji wieży, mające na celu ustalenie ich historycznej kolorystyki. Na podstawie wyników badań wykonano remont elewacji wieży w gamie jasnych kolorów zbliżonych do naturalnego tynku, z lekko podkreślonym ciemniejszym odcieniem detalem architektonicznym, co pozwoliło na wydobycie artykulacji ścian wieży.
W trakcie przygotowań do remontu dachu natrafiono na dawne dachówki, niektóre datowane, noszące znaki producenta, co stanowi interesujący przykład rozwoju techniki. Dachówki te zostały zabezpieczone na miejscu. Również natrafiono na „podpisy” wykonawców poprzednich prac remontowych wraz z datami ich przeprowadzenia m.in. w 1870, 1976, co również zostało udokumentowane i zachowane.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content