Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont hełmu na wieży kościoła w Świdnicy

Trwają prace związane z pierwszym etapem remontu kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Świdnicy. Zakres prowadzonych prac obejmuje: remont konstrukcji drewnianej wieży, remont konstrukcji wsporczej dzwonów, remont konstrukcji hełmu wieży wraz z wymianą pokrycia. Środki na finansowanie ww. prac przyznane zostały przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Dziedzictwo Kulturowe 2014. W ostatnich tygodniach dokonano rozbiórki poszycia wieży i  dokonano naprawy zniszczonych elementów wewnętrznej konstrukcji drewnianej.
Kościół parafialny w Świdnicy objęty jest prawną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków pod numerem 307, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.04.1961 r. Świątynia wzniesiona został w XIV w., następnie wraz z nadejściem reformacji przeszedł w ręce ewangelików, którzy w latach 1552-1567 dokonali częściowej przebudowy kościoła.     W tym czasie przesklepiono prezbiterium sklepieniem kolebkowo krzyżowym, powiększono otwory okienne i dostawiono kruchtę prowadzącą do prezbiterium. W trakcie remontu ok. poł. XIX w. dobudowano kruchtę prowadzącą do nawy głównej. Przebudowano również wieżę, górna część z cebulastym hełmem otrzymała neogotycką formę. Gotycka świątynia jest orientowana, murowana z kamienia przy użyciu rudy darniowej i cegły. Kościół jest jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie z przyporami, zakrystią od północy, dwiema kruchtami od południa i wieżą od zachodu. Nawę nakrywa strop, pozostałe wnętrza nakryte są sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. Do najcenniejszych elementów wyposażenia należą: barokowy ołtarz główny z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, rzeźbione w alabastrze i piaskowcu renesansowe nagrobki członków rodziny von Kiettlitz.

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content