Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zespół dworski w Kolesinie zaadaptowany na hotel.

W kwietniu 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie hotelu „Dwór Kolesin”, zlokalizowanego na terenie dawnego zespołu dworsko-folwarcznego w miejscowości Kolesin, gm. Babimost. 
Od 2010 r. przeprowadzono szeroko zakrojone prace remontowe mające na celu przystosowanie budynków dawnej kuźni, stajni i obory do celów hotelowych i konferencyjnych. W 2012 r. przeprowadzono remont budynku spichlerza, aranżując wystrój wnętrz z wyeksponowaniem elementów oryginalnej konstrukcji, takich jak odsłonięta cegła, czy drewniana konstrukcja stropu. Mieszczą się w nim obecnie pokoje hotelowe oraz sala treningowa przeznaczona dla tancerzy W tym samym roku na podstawie zachowanej ikonografii odtworzona została brama wjazdowa prowadząca na teren założenia. Prywatni właściciele zadbali również o otoczenie, prowadząc prace związane z rewaloryzacją dziedzińca i założenia parkowego. Do zakończenia kompleksowego remontu zespołu pozostał jeszcze dwór, obecnie zabezpieczonym, który czeka na gruntowny remont i wprowadzenie nowej funkcji.
Najstarsza wzmianka o dobrach w Kolesinie pochodzi z 1582 roku, kiedy należały one do rodziny von Kalckreuth. W 1725 roku właścicielem majątku został ród von Stosch, posia¬dający majątek w Starym Kisielinie. Od 1870 roku dobrami zarządzała rodzina von Fuchs, a w 1929 roku stały się własnością Ignatzego Savrazina z Berlina. Po II wojnie światowej majątek był własnością Skarbu Państwa. W latach 50. XX wieku utworzono z dóbr kolesińskich PGR. W 1995 roku dwór wszedł do zasobu Agencji Własności Skarbu Państwa, zaś od 1998 roku stanowi własność prywatną. Kolejni właściciele zabytkowego zespołu przywrócili zabudowania dawnego folwarku do dobrego stanu technicznego, zaś jego teren wraz z parkiem uporządkowali. To kolejny w naszym województwie zespół, który staraniem prywatnych właścicieli przywrócono do dobrego stanu i udostępniono społeczeństwu.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content