Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Europejski Związek Parków Łużyckich powiększony o nowych partnerów

W dniu 24 lutego 2018 r. na zamku w Bad Muskau na terenie Kraju Związkowego Saksonia odbyło się uroczyste przyjęcie nowych partnerów Europejskiego Związku Parków Łużyckich, który wzbogaci się o: Park Pałacowy w Zatoniu, Park Książęcy w Żaganiu, Park Pałacowy w Altdöbern w Brandenburgii oraz Park Rododendronów w Kromlau i Pałac Barokowy i Park w Neschwitz w Saksonii.
Licznie zgromadzonych gości przywitał Pan Cord Panning Prezes Fundacji i Dyrektor Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau. Następnie Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazała na ręce organizatora list gratulacyjny od Pana Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego, dziękując za działania na rzecz rewaloryzacji zabytkowych parków, które służą mieszkańcom i budują poczucie tożsamości kulturowej na pograniczu polsko-niemieckim. Głos zabrali także: Pan Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Pani Holger Kelch Nadburmistrz Cottbus oraz Pan Czesław Fiedorowicz Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Okolicznościowy wykład wygłosił Pan Nikolaus Bernau, berliński historyk sztuki, krytyk i dziennikarz. Następnie doszło do uroczystego podpisania aktów przystąpienia do Związku przez nowoprzyjętych członków, reprezentowanych m.in., przez Pana Krzysztofa Kaliszuka Wiceprezydenta Zielonej Góry i Pana Daniela Marchewkę Burmistrza Żagania.
Na zakończenie uczennice i uczniowie Gimnazjum im. Friedricha Ludwiga Jahna w Forst (Lausitz) zaprezentowały program artystyczny inspirowany historią zabytkowych parków, zaś dzieci z przedszkoli w Bad Muskau i Łęknicy – piosenki i zabawy. Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości oraz mieszkańców na tradycyjny pochód z lampionami po Parku Mużakowskim z okazji Festynu Świateł Zimowych
Uroczystość zgromadziła ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli członkowie rodzin Pückler i Brühl, a także właściciele wchodzących w skład Związku parków, w tym m.in., samorządowcy z Zielonej Góry,  Żagania,  Brodów oraz licznie przybyli goście z Polski, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, architekci krajobrazu, regionaliści, leśnicy.
Europejski Związek Parków Łużyckich założony został w 2010 r. Stanowi dobrowolny związek skupiający właścicieli  obiektów parkowych z terenu Łużyc po polskiej i niemieckiej stronie granicy. W skład Związku weszły w 2010 r.: Park Księcia Pücklera w Branitz, Park Księcia Pücklera w Bad Muskau, Park Mużakowski w Łęknicy, Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst oraz Park Pałacowy w Brodach. Spoiwem, które połączyło parki były wybitne osobowości ich twórców tj. byłego premiera Saksonii – hrabiego Heinricha Brühla (1700-1763) oraz ks. Hermanna von Pückler-Muskau (1785-1871). H. Brühl stworzył okazałe rezydencje w Dreźnie, Warszawie oraz Brodach. Ks. Pückler von Muskau założył ogrody krajobrazowe w Bad Muskau oraz Branitz na wzór parków angielskich, które do dziś dnia przyciągają zarówno uwagę turystów, jak i specjalistów w zakresie ogrodnictwa.
Założenie Europejskiego Związku Parków Łużyckich umożliwiło realizację wiele wspólnych projektów wystawienniczych, publikacji i innych wydarzeń, co przyczynia się do kształtowania tożsamości naszej wspólnej transgranicznej historii. Po siedmiu latach działalności zdecydowano o powiększeniu Związku. Daje to szansę kolejnym zabytkowym parkom na pozyskanie środków na ich rewaloryzację.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content