Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Europejskie Dni Dziedzictwa 2006

We wrześniu 2006 roku w Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, organizowane były obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska przyłączyła się do tej akcji w 1993 roku.

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywające się z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, mają na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tegoroczna Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się w dniu 2 września 2006 r. w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze.

Gośćmi Inauguracji byli m.in.: Tomasz Merta – Generalny Konserwator Zabytków, dr Uwe Koch -doradca ministra ws. ochrony zabytków w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury Landu Brandenburgia, przedstawiciele miast partnerskich Zielonej Góry z Cottbus, Verden, Helmond, Witebska, Nitry i L’Aquilli, przedstawiciele Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Badań i Dokumentacji Zabytków, członkowie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, przedstawiciele samorządu województwa lubuskiego i samorządu terytorialnego: starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele wyższych uczelni polskich i zagranicznych, dyrektorzy jednostek kultury (lubuskie muza, biblioteki, teatry), przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących działalnością kulturalną na terenie województwa lubuskiego, społeczni opiekunowie zabytków. Uroczystość uświetnił swą obecnością J.E. Adam Dyczkowski biskup Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W trakcie Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, Tomasz Merta Generalny Konserwator Zabytków wręczył osobom zasłużonym:

Złote medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, które otrzymali:

 • dr Stanisław Kowalski

Szczególne zasługi dla ochrony zabytków wiążą się z okresem jego 22 letniej pracy na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze. Jego wielką zasługą było zorganizowanie sieci opiekunów zabytków, którzy zamieszkali w opuszczonych przez PGR-y pałacach i dworach, co zapobiegło ich dewastacji. W ten sposób dozorowane były szczególnie cenne założenia rezydencjonalne do czasu podjęcia ich odbudowy ( m.in. pałace w Trzebiechowie, Tarnowie Jeziernym, Drzonowie, Bogaczowie, Ochli, Siedlisku, Koźli, Bieczu).

 • dr Jan Muszyński

W czasach nie sprzyjających ratowaniu dziedzictwa kulturowego ziem zachodnich, jako wojewódzki konserwatora zabytków w Zielonej Górze, miał odwagę przeciwstawić się planowanej rozbiórce 113 zabytkowych budowli, głównie sakralnych. Pośród nich znajdowały się tak cenne zabytki jak kościół i klasztor pocysterski w Gościkowie, klasztor augustianów i kolegium pojezuickie w Żaganiu, fara w Gubinie, kolegiata w Głogowie, kościoły w Żarach, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich. Zainicjował utworzenie skansenu budownictwa drewnianego w Ochli i odbudowę pałaców w Drzonowie i Świdnicy, przeznaczonych na siedziby muzeum wojskowego i archeologicznego.

Brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali:

 • Władysław Chrostowski

Przez 19 lat pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gorzowie Wlkp. Współuczestniczył w tworzeniu bazy dla placówek kultury, typując do tych celów obiekty zabytkowe. W ten sposób uratowany został XVIII-wieczny spichlerz w Gorzowie Wlkp., w którym znalazło siedzibę muzeum. Podjął dzieło ratowania twierdzy w Kostrzynie oraz monumentalnej architektury sakralnej: kościołów w Ośnie Lub., Reczu, Choszcznie, Dobiegniewie, Słońsku.

 • Adam Stawczyk

Był inicjatorem działań na rzecz ratowania popadających w ruinę zabytków Żagania, w konsekwencji których doszło m. in. do odbudowy pałacu, Kaplicy Bożego Grobu, wieży kościoła pokoju i zabezpieczenia cennych zbiorów biblioteki poaugustiańskiej. Żagański Pałac Kultury, którego dyrektorem pozostawał przez 29 lat stanowi do dnia dzisiejszego centrum szeregu działań kulturotwórczych w mieście i jego okolicach.


T.Merta wręczył również odznaki za opiekę nad zabytkami
Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami otrzymał:

 • Zdzisław Szukiełowicz – społeczny opiekun zabytków i radny z Kożuchowa, od wielu lat skutecznie aktywizuje mieszkańców i władze samorządowe do opieki nad dziedzictwem kulturowym ziemi kożuchowskiej


Srebrna odznaka za opiekę nad zabytkami:

 • Motria Kalinowska – przed laty podjęła remont dworu w Grabinie przywracając zabytek do dawnej świetności. Zainicjowała powołanie komitetu na rzecz odbudowy kościoła w Grabinie. Dzięki jej uporowi i konsekwencji uratowano dwa cenne zabytki XVIII-wiecznej architektury sakralnej i świeckiej.
 • Barbara Kowalewska i Jan Kowalewski

Z ich inicjatywy powołano komitet na rzecz odbudowy kościoła w Janczewie, który od 12 lat pozostawał nieużytkowany. Piękna barokowa świątynia została poddana konserwacji i przywrócona mieszkańcom.

 • Waldemar Górczyński – wójt Pszczewa, wykazuje się wielką dbałością o stan zabytków na terenie gminy i aktywnie je propaguje;
 • ks. Artur Graban – proboszcz parafii prawosławnej w Ługach, podjął dzieło remontu kościołów w Ługach i Brzozie przywracając świątynie do dawnej świetności;
 • Bogdan Szafrański – długoletni dyrektor pałacu w Przytoku. Po pożarze zabytku w 1990 roku zainicjował powołanie społecznego komitetu na rzecz jego odbudowy. Zabytek odbudowano w jego pierwotnej szacie architektonicznej, poddano konserwacji wnętrza i dokonano rewaloryzacji parku;
 • Jerzy Szymczak – społeczny opiekun zabytków zaangażowany w odbudowę zamku piastowskiego w Krośnie Odrz., który od wielu lat pozostaje w stanie ruiny. Obecnie jest on udostępniany turystom a odnalezione w trakcie prac przedmioty są eksponowane w formie interesujących wystaw;
 • ks. Henryk Wojnar – proboszcz parafii w Dobiegniewie. Przeprowadził remonty cennych zabytków sztuki sakralnej – świątyń w Dobiegniewie, Słonowie, Chomętowie,Mierzęcinie. W kościele w Dobiegniewie zainicjował cykliczne spotkania kulturalne „Muzyka Łączy Narody”.

Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyła nagrody laureatom:

trzeciej edycji konkursu na „Najlepszą renowację stolarki 2006”

W kategorii "Stolarka okienna" nagrodę otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

 • Nagrodę przyznano za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich przy stolarce okiennej w budynkach dawnego zespołu sanatoryjnego w Trzebiechowie, których wynikiem było odtworzenie oryginalnej kolorystyki zaprojektowanej przez Henrego van de Velde.


W kategorii "Stolarka drzwiowa" nagrodę otrzymał Urząd Miasta i Gminy w Szprotawie.

 • Nagrodę przyznano za renowację historycznej stolarki drzwiowej w budynku szprotawskiego ratusza. Barokowy ratusz zaprojektowany przez Marcina Franza Młodszego, twórcę wielu znakomitych budowli na Śląsku i w Wielkopolsce, należy do najcenniejszych realizacji tego typu w naszym woj.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyróżnił laureatów Dorocznej Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za popularyzację zabytków woj. lubuskiego. Nagrodę otrzymali:

1. STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH ODDZIAŁ LUBUSKI

Działające od 2001 Stowarzyszenie wniosło znaczny wkład w badania naukowe na terenie województwa lubuskiego, a także popularyzację ich wyników w formie organizowanych konferencji naukowych, interesujących wydawnictw, studialnych objazdów zabytkoznawczych i ekspozycji muzealnych.

2. STOWARZYSZENIE REGIONALISTÓW “ŚRODKOWE NADODRZE”

od 2003 roku prowadzi działalność naukową i edytorską w zakresie historii regionu, archeologii i zabytkoznawstwa.

Na uwagę zasługują publikacje prezentujące różnorodność postaw badawczych i zarazem szerokie spektrum poruszanej tematyki.

3. red. Tomasz Czyżniewski

Znany jest z cyklicznych artykułów, które od 5 lat publikuje na łamach Gazety Lubuskiej i Gazety Wyborczej opisując historię miasta i jego zabytków. W sposób niezwykle rzetelny tropi ślady przeszłości, docierając do dokumentów, przełamuje stereotypy i odkrywa wciąż jeszcze nieznane fakty. Jak doskonale podsumował to sam Autor „subiektywnego przewodnika po Zielonej Górze” „Przewodnik nie jest poświęcony wielkim wydarzeniom, bitwom, wojnom czy rewolucjom. Jest opowieścią o miejscach, które codziennie mijamy chodząc po mieście. Domach, których często nie zauważamy i nie zastanawiamy się skąd się one tutaj wzięły i kto w nich mieszkał”.

Bożena Ronowicz Prezydent Zielonej Góry przyznała nagrodę za „ Odnawianie tradycji miasta” Zielonogórskiemu Stowarzyszeniu Winiarskiemu.

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content