Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

„Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej – wiedza, dobre praktyki, wzywania”

 Fundacja Wspomagania Wsi, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze zs. w Ochli i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zapraszają na konferencję:  

„Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej – wiedza, dobre praktyki, wzywania”
16-17 października 2015 r.


Dzień I
WYKŁADY, DEBATY, DYSKUSJE
11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 – 12.15 Powitanie i przedstawienie założeń konferencji
12.15 – 12.35 Do czego przydaje się dziedzictwo? – prezentacja publikacji „Rzecz o dziedzictwie na wsi”, Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi
12.35 – 13.00 Muzeum Etnograficzne odzwierciedleniem lubuskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie badań i kryteriów etnograficznych, Irena Lew, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
13.00 – 13.25  Krajobraz i architektura wsi dolnośląskiej i lubuskiej – dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13.25 – 13.45   Dyskusja
13.45 – 14.45  Obiad
14.45 – 15.15  Przejazd autokarem do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze
15.15 – 16.45  Nowe życie pod starymi dachami – debata nt. możliwości ochrony i zachowania architektury wsi lubuskiej i dolnośląskiej.
• Wartości kulturowe wsi województwa lubuskiego. Problematyka ochrony i zagrożenia, dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
• Zasób zabytkowy dolnośląskich wsi i możliwości jego ochrony, Wojciech Kapałczyński, Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze
• Pałac w Wiechlicach, Zbigniew Czmuda
• O współpracy ze społecznością lokalną, Jarosław Skorulski, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”
• Krajobraz kulturowy Łazu i Zaboru, Joanna Liddane
• Park kulturowy w Wicinie, Alina Jaszewska, Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie

16.45 – 17.30 Dyskusja
17.30 – 17.45  Przerwa na kawę
PROJEKTY
17.45 – 19.15 Prezentacje zrealizowanych projektów z regionu. Prosimy o zgłaszanie projektów do sesji poprzez formularz rejestracyjny. Wśród zaprezentowanych projektów znajdą się m.in.:
• Kultury Europy w kulturze regionu, Irena Lew, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
• Budowanie tożsamości lokalnej wokół restaurowanego zabytku na wsi, Wojciech Jachimowicz, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie
• Tradycje winiarskie, Krzysztof Fedorowicz
• Winobusy w trakcie Winobrania, Beata Musiałowska, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
19.15 – 19.30 Podsumowanie sesji projektowej
19.00 – 19.30 Przejazd autokarem do Muzeum w Ochli
20.00 – 22.00  Kolacja

Dzień II
DO KOGO PO PORADĘ I INFORMACJĘ?
9.00 – 9.15 Finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”, Zenon Obrał, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”
9.15 – 9.20  Pytania i odpowiedzi

9.20 – 9.35 Sieć najciekawszych wsi, Tadeusz Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
9.35 – 9.40 Pytania i odpowiedzi

9.40 – 9.55 O przydatności studiów środowiska kulturowego w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, dr Iwona Rybka-Ceglecka, Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu
9.55 – 10.00  Pytania i odpowiedzi

10.00 – 10.15 O korzyściach i możliwościach współpracy mieszkańców z archeologami, Mariusz Łesiuk, Fundacja Archeologiczna Archeo

10.15 – 10.20 Pytania i odpowiedzi

10.20 – 10.30 Przerwa na kawę

SESJA STOLIKOWA – POROZMAWIAJMY!
10.30 – 11.30 Do rozmów przy stolikach i kawie nt. źródeł finasowania, obowiązującego prawa oraz współpracy z ekspertami zapraszają:
Andrzej Soliński, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Tadeusz Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 Mariusz Łesiuk, Fundacja Archeologiczna Archeo
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
SESJA WARSZTATOWA
11.45 – 13.45 Warsztaty, prosimy o wybór 1 z 2 warsztatów:
I. O czym mówią kamienie? Odczytywanie inskrypcji drogą do poznania dawnych mieszkańców naszych małych ojczyzn, Maciej Mamet, Emilia Kostka
II. Organmistrzostwo – rzemiosło czy sztuka? O budownictwie organowym dawniej i dziś, a także o ochronie, konserwacji i współpracy z właścicielami organów, Adam Olejnik, Zakład Organmistrzowski ARS ORGANUM
III. Drewniane kościoły szlakiem sztuki – o współpracy historyków sztuki z administratorami parafii i mieszkańcami, dr Ewa Lukas Janowska, ks. Olgierd Banaś
13.45 – 14.00 Podsumowanie warsztatów, konferencji, wolne wnioski
14.00 – 15.00 Zwiedzanie Skansenu
15.00 – 16.00 Obiad
 

 

 

Zobacz również

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd

Kożuchów – promocja publikacji

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na promocję publikacji posesyjnej poświęconej miejscowościom Broniszów i Radwanów

Skip to content