Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

II Lubuska Sesja Sprawozdawcza – badania archeologiczne na terenie województwa lubuskiego w latach 2016-2017

 Szanowni Państwo,

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy oraz Oddział

Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Muzeum Twierdzy Kostrzyn

i Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim mają zaszczyt zaprosić do udziału w:

II Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej –

badania archeologiczne na terenie województwa lubuskiego

w latach 2016-2017

Spotkanie odbędzie się 15 i 16 marca 2018 roku w

Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Celem sesji jest zaprezentowanie rezultatów najnowszych archeologicznych badań wykopaliskowych

prowadzonych na terenie województwa lubuskiego w latach 2016-2017. I Lubuska Sesja Sprawozdawcza

za lata 2010-2015 odbyła się 22 i 23 stycznia 2016 roku w Muzeum im. Jana Dekerta

w Gorzowie Wlkp. Materiały zostaną wydane w XIII tomie Archeologii Środkowego Nadodrza.

WSTĘP WOLNY ! 

 

PROGRAM 15 marca 2018 roku

12.00-13.00 Rejestracja uczestników

13.00 Powitanie uczestników

13.15-13.35 mgr Barbara Wielgus – Osada neolityczna w Gorzowie Wielkopolskim stan. 10. Reinterpretacja ceramiki naczyniowej z badań wykopaliskowych w latach 1975-1976

13.35-13.55 mgr Piotr Wawrzyniak, mgr Mateusz Wawrzyniak – Skarb przedmiotów brązowych z Wilenka, gm. Szczaniec

13.55-14-15 dr hab. Justyna Baron, prof. dr hab. Janusz Piontek, mgr Radosław Kuźbik, dr Dagmara Łaciak, mgr Kamil Nowak, mgr Julia Orlicka-Jasnoch – Cmentarzysko w Wicinie, próba stworzenia nowego wzorca badawczego

14.15-14.30 Dyskusja

14.30-14.50 mgr Daria Kaniewska – Osada z wczesnej epoki żelaza (HaD) odkryta w trakcie ratowniczych badań prowadzonych w związku z budową budynku usługowo-mieszkalnego w zabudowie plombowej przy ul. Hawelańskiej w Gorzowie Wlkp.

14.50-15.10 mgr Artur Sobucki – Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku nr 52 w Kłodawie, woj. lubuskie. Nowe odkrycia

15.10-15.30 mgr Sławomir Kałagate, mgr Mateusz Wawrzyniak, mgr Piotr Wawrzyniak – Badania sondażowe na nowoodkrytym cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów rzymskich w Niemczy, stan. 12 (AZP 67-12/89), gm. Żagań, woj. lubuskie

15.30-15.45 Dyskusja

15.45-16.00 Przerwa

16.00-16.20 dr Bartłomiej Gruszka, dr Arkadiusz Michalak, Wstępne wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Świętym Wojciechu (stan. 23), pow. międzyrzecki

16.20-16.40 mgr Piotr Błędowski, prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, dr Monika Badura, dr Agnieszka Noryśkiewicz – Z badań nad wyspami ziemi lubuskiej we wczesnym średniowieczu (lata 2016-2017)

16.40-17.00 mgr Bartosz Tietz – Archeologiczne rozpoznanie wysp północnej części Jeziora Sławskiego w 2016 roku

17.00-17.15 Dyskusja

 

 

16 marca 2018 roku

10.00-10.20 dr Bartłomiej Gruszka, dr Arkadiusz Michalak – Grodzisko w Przytoku, stan. 1, pow. zielonogórski, w świetle najnowszych badań (2016 r.)

10.20-10.40 dr Bartłomiej Gruszka, dr Arkadiusz Michalak – Najnowsze wyniki badań (2016-2017) wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grodziszczu, stan. 1, pow. świebodziński 

10.40-11.00 dr Kinga Zamelska-Monczak – Interdyscyplinarne badania na grodzisku w Santoku w latach 2016-2017. Wstępne wyniki

11.00-11.20 Dyskusja

11.20-11.40 mgr Krzysztof Socha, mgr Julianna Sójkowska-Socha – Wyniki sondażowych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2016 na stanowisku nr 2 (AZP 50-06/2) w Górzycy, pow. słubicki

11.40-12.00 dr Paweł Konczewski – Zamek i miasteczko Nuwenhuse prope Tschirnen w Borach Dolnośląskich

12.00-12.20 dr Jarosław Lewczuk – Badania wykopaliskowe na dziedzińcu zamku w Krośnie Odrzańskim w kwietniu 2017 roku

12.20-12.40 Przerwa

12.40-13.00 dr Arkadiusz Michalak, mgr Paweł Stachowiak – Dwie wieże – smutny koniec dwóch założeń typu motte

13.00-13.20 mgr Sławomir Kałagate, dr Arkadiusz Michalak – Wstępne prace badawcze przeprowadzone na zniszczonym gródku stożkowatym w Lubrzy, stan. 39, pow. świebodziński

13.20-13.40 Dyskusja

13.40-14.00 mgr Karol Błaszczyk, mgr Sławomir Kałagate – Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego klasztoru Magdalenek w Szprotawie

14.00-14.20 mgr Sławomir Kałagate, mgr Hubert Augustyniak – Badania archeologiczne na terenie stanowiska Laski 1 (AZP 60-12/26), gm. Czerwieńsk, woj. lubuskie

14.20-14.40 mgr Krzysztof Socha – Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego z Kostrzyna nad Odrą

14.40-15.00 Przerwa

15.00-15.20 Beata Drupka, Joanna Wysocka – Wyniki analizy antropologicznej szczątków kostnych pochodzących z cmentarza w Kostrzynie nad Odrą

15.20-15.40 mgr Stanisław Sinkowski – Wstępne wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych w latach 2016-2017 na Przedmieściu Santockim w Gorzowie Wielkopolskim

15.40-16.00 dr hab. Grzegorz Podruczny, mgr Jakub Wrzosek – Badania pola bitwy pod Kunowicami (12.08.1759) z lat 2016-2017 

Zobacz również

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd

Kożuchów – promocja publikacji

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na promocję publikacji posesyjnej poświęconej miejscowościom Broniszów i Radwanów

Table of Contents

Skip to content