Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Seminarium naukowe Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku

Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej
przy współpracy z  partnerami:
Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Wojewódzką i Miejska Biblioteką Publiczną
im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim
oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
zapraszają do udziału
w
seminarium naukowym
pt.: Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.
16 października 2019 roku (środa)
Sala 102
Początek godz. 10.00

10.00- 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie gości
Sławomir Szenwald – Dyrektor WiMBP
Marceli Tureczek –Instytut Historii UZ, Prezes THZM

 

Część pierwsza, godz. 10.15 – 12.15

10.15 – 10.45 prof. dr. hab. Andrzej Sakson ( Instytut Zachodni w Poznaniu):
„Pozostawione dobra kultury jako element pamięci byłych niemieckich mieszkańców Ziem
Zachodnich i Północnych”
10.45 – 11.15 prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych):
„Kolekcje muzealne na Ziemiach Zachodnich po 1945 r. Losy i sytuacja prawna”
11.15 – 11.45 dr hab. Anna Gerecka – Żołyńska, prof. UAM, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):
„Dylematy karnoprawnej ochrony dóbr kultury z perspektywy międzynarodowej”
11.45 – 12:15 prof. dr hab. Joachim Zdrenka (Uniwersytet Zielonogórski):
„Czyje dziedzictwo? Badania inskrypcji województwa lubuskiego a problem strat dóbr kultury”

Godz. 12.15  –  12.30 – przerwa
Część druga, godz. 12.30 – 14.30

12.30 – 13.00 dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, THZM):
„Pozycja prawna Leihglocken z perspektywy niemieckiej a problem innych dóbr kultury z Polski zachodniej i północnej znajdujących się w Niemczech”
13.00 – 13.30  mgr Kamila Domagalska (Wojewódzki Urząd Ochrony  Zabytków):
„Wspólne kontrole zabytków prowadzone przez Służby Konserwatorskie, Policję i Straż Pożarną na terenie woj. lubuskiego”
13.30 – 14.00  mgr Grzegorz Urbanek (Uniwersytet Zielonogórski, THZM):
„Transport, składowanie i warunki przechowywania dzieł sztuki, przewiezionych z Kraju Warty do Umocnień Łuku Odry – Warty (Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego) w latach 1942 – 1945”
14.00 – 14.30 dr hab. Zbigniew Bujkiewicz (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze):
„Stan zachowania zespołów archiwalnych z terenu powiatów Zielona Góra i Kożuchów na tle problematyki badań strat dóbr kultury”
14.30 – 15.30 Przerwa
15.30 – 17.00 Dyskusja panelowa
 „Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu w zachodniej i północnej  Polsce”.

Udział w dyskusji wezmą: prof. dr hab. Andrzej Sakson, prof. dr hab. Wojciech Kowalski, dr hab. Anna Gerecka – Żołyńska, prof. UAM, prof. dr hab. Joachim Zdrenka Dyskusję poprowadzi dr. hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Około godz. 17.00 –  podsumowanie i zakończenie seminarium

Projekt naukowy dofinansowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach oferty realizacji zadania publicznego: Promowanie osiągnięć  w zakresie opieki nad zabytkami i i uowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zobacz również

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd

Kożuchów – promocja publikacji

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na promocję publikacji posesyjnej poświęconej miejscowościom Broniszów i Radwanów

Table of Contents

Skip to content