Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Gubin – ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego

w dniu 23 września 2013 r. w Gubinie ogłoszono wyniki konkursu, z prezentacją wszystkich zgłoszonych prac. Organizatorem konkursu był Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, który  został utworzony w ramach projektu: „Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość".
Jury pod przewodnictwem prof. Jacka Owczarka jednogłośnie wyłoniło zwycięzcę. Pierwszą nagrodę w kwocie 40.000 zł oraz zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej zdobyła: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia. Nagrodę przyznano za: „Prawidłowe podejście do problemu zmiany przeznaczenia budowli, bez naruszania tkanki historycznej. Jury docenia ascetyczne podejście do formy i funkcji, klarowność i czystość kompozycji. Istotnym walorem koncepcji jest brak ingerencji w istniejącą strukturę budynku. Koncepcja zakłada czytelny rozdział funkcji ekumenicznej (sacrum) od kulturalnej (profanum). Niewątpliwymi zaletami pracy jest nowatorskie rozwiązanie, możliwość powiększania powierzchni użytkowej w miarę potrzeb poprzez modularne rozwiązanie konstrukcyjno-funkcjonalne. Na podkreślenie zasługuje wielofunkcyjność powierzchni sali koncertowej. Lekkość konstrukcji dachowej (brak nadmiernego dociążenia istniejącej struktury budynku) oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii i materiału wyznacza nową jakość przestrzeni. Zachowana została jedna z podstawowych zasad konserwacji zabytków – zasada odwracalności”.
Druga nagroda w kwocie 35.000 zł przyznana została dla  Wojciecha Dunaj DOMINO, grupa architektoniczna ze Szczecina, natomiast trzecia nagroda w kwocie 20.000 zł – dla Jerzego Wowczaka, Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa.
 Wytyczne konserwatorskie do konkursu sformułowane zostały w sposób umożliwiający wprowadzenie do zabytku nowych funkcji, służących jego zagospodarowaniu zgodnie z potrzebami mieszkańców, bez nakazu jego dobudowy jako świątyni, którą to funkcję zabytek utracił w 1945 r. Jednak zobowiązano uczestników konkursu do tego, aby „projekt uwzględniał ideę konserwatorską odbudowy fary, zakładającą odtworzenie budowli w jej historycznej bryle, stanowiącej dominantę architektoniczną i symboliczną w zespole urbanistycznym oraz zabezpieczenie, utrwalenie i wyeksponowanie autentycznej, historycznej substancji zabytku”. W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszystkie nagrodzone prace spełniają ww. wymogi.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content