Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jazz w pałacu w Zaborze

W dniu 10 grudnia 2017 r. zorganizowano w pałacu  w Zaborze ostatnią z zaplanowanych w tym roku imprez związanych z popularyzacją zabytkowych rezydencji województwa lubuskiego w ramach cyklu koncertów jazzowych. Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze, zorganizowało koncert, na którym wystąpiła Paulina Gołębiowska z zespołem Yes4jazz. Jak poprzednio nie zawiodła publiczność. Blisko 150 osób przybyło do Zaboru aby wsyłuchać koncertu, posłuchać o historii rezydencji i zwiedzić wnętrza, które z uwagi na funkcję zabytku, udostępniane są jedynie okazjonalnie. Uczesticy koncertu mieli okazję podziwiać salę balową po pracach konserwatorskich, które zrealizowane zostały dzieki środkom przyznanym przez samorząd województwa lubuskiego. W ich trakcie usunięto wtórne przemalowania i złocenia wykonane szlakmatalem, przywracając piekno bogatej sztukatorskiej dekoracji o motywach ornamentalnych wici roślinnych, ptaków i putt, wykonanej w połowie XVIII w. Jest to jedno z najcenniejszych rokokowych wnętrz w architekturze rezydencjonalnej naszego regionu.
Zachowany do dnia dzisiejszego w Zaborze pałac, wzniesiony został przez hr. Heinricha Johanna von Dünnewald w 4 ćwierci XVII w. w typie wczesnobarokowych rezydencji francuskich. Po 1745 r. został rozbudowany w okazałą barokową rezydencję przez hr. Friedricha Augusta von Cosel. Z tego ookresu pochodzi m.in. wystrój Sali balowej. Niewielkie zmiany wprowadzono w XIX w., gdy należał on do rodu von Schoenaich.
W literaturze przedmiotu utrwalił się pogląd, że von Dünnewald wzniósł pałac na miejscu starszej, drewnianej siedziby, która została spalona. Wymaga on weryfikacji w związku z dokonanym w 2014 r. odkryciem. W trakcie remontu elewacji natrafiono na manierystyczne sgraffita, którymi ozdobione były elewacje starszej, nieznanej dotąd murowanej budowli. Sgraffita z Zaboru są analogiczne pod względem kompozycji, ornamentyki oraz techniki do wystroju elewacji pałacu w Broniszowie, datowanego na 1606 r., co rzuca nowe światło na dzieje pałacu w Zaborze i fazy jego budowy. Należy przyjąć, że już w początkach XVII w. wzniesiono tu murowaną siedzibę. Inicjatorem budowy był zapewne Christoph von Dyhrn, który w 1604 r. pojął za żonę Anne von Stentzsch, zaś cztery lata później został zamordowany na swoim zamku w Zaborze. Wspomniany po raz pierwszy w źródłach w 1608 r. zamek jest zapewne budowlą, na której ślady natrafiono w trakcie remontu. Nie ulega więc wątpliwości, iż historia pałacu w Zaborze wymaga uwzględniania jego starszej fazy tj. murowanego zamku, którego pozostałości należy szukać w strukturze skrzydła zachodniego pałacu, przyjmując czas powstania budowli, dekorowanej w technice sgraffita, z wykorzystaniem manierystycznej ornamentyki, na początek XVII w. W trakcie remontu na elewacjach wyeksponowano odkryte sgraffita. Można je obejrzeć spacerując wokół pałacu, natomiast wejście do środka w celu zwiedzania sali balowej wymaga uzgodnienia z dyrekcją Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.
 
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content