Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

W związku z dostrzeżoną rozbieżnością między treścią ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i opublikowanego na stronie internetowej lwkz.pl, a treścią ogłoszenia zamieszczonego na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,  informuję o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konkursu na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
W treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 31.03.2023 r., wprowadza się następującą zmianę:
 I. punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rodzaj zadania:  promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane poprzez:
–   organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych imprez,
–    prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych opracowaniem naukowym z ogłoszeniem wyników w Internecie lub publikacją,
–   wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) – periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury.”

II.  punkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 11 maja 2023 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu)”.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content