Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Koncert kolęd w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

W ciągu dwóch ostatnich lat (2017-2018) w zabytkowej świątyni w Lubięcinie przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie, podczas których wykonano remont dachu i elewacji, ustabilizowano konstrukcję ścian i sklepień oraz wykonano nowe okna, strop i posadzkę według historycznego wzoru. W trakcie prac prowadzone były również badania archeologiczne oraz badania konserwatorskie, które odsłoniły dekoracje malarskie na ścianach świątyni.
Efektem tych prac jest przywrócenie zabytku do dobrego stanu technicznego. Dach oraz elewacje zostały odnowione, natomiast ducha zabytku można poczuć we wnętrzu świątyni, które pozostawiono w stanie niemal nietkniętym, poddanym jedynie procesom konserwatorskim, utrwalającym oryginalną substancje zabytku. Widoczne wiec są tu nadal ślady upływu czasu. Tego stanu podczas prac nie cofano, lecz postanowiono go celowo utrwalić jako świadka wielowiekowych nawarstwień. Takie podejście wyróżnia kościół w Lubięcinie na tle innych kościołów w regionie (podobnie postąpiono w trakcie remontu dawnego kościoła ewangelickiego w Letnicy). Jest też możliwe z uwagi na nową funkcję zabytku przeznaczonego na miejsce wydarzeń kulturalnych.
Ukoronowaniem zakończenia prac remontowo-konserwatorskich i przywrócenia zabytku mieszkańcom naszego regionu była uroczystość oddania kościoła do użytku (funkcja zarówno turystyczna, kulturalna, jak i sakralna), która miała miejsce 19 stycznia 2019 r. Została ona zorganizowana staraniem  ks. Andrzeja Nowakowskiego (proboszcza Parafii w Lubięcinie) i Pani Izabeli Bojko (Wójt Gminy Nowa Sól). Zebranym we wnętrzu świątyni zarys historii kościoła oraz zakres wykonanych prac remontowych przedstawił mgr. inż. arch. Dominik Kwaśniak. Uroczystość uświetnił występ nowosolskiego kwintetu New Salt Brass, a zakończyło wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary. Warto zaznaczyć, że licznie przybyli mieszkańcy i goście szczelnie wypełnili kościół, którego mury na tak liczną frekwencję czekały blisko 70 lat. 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content