Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe wsi lubuskiej i dolnośląskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”.

W dniach 16-17 października 2015 r. w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze (Ochli) oraz Centrum Winiarstwa w Zaborze zorganizowana została konferencja poświęcona problematyce dziedzictwa kulturowego wsi na Ziemi Lubskiej i Dolnym Śląsku. Organizatorami konferencji była Fundacja Wspomagania Wsi zs. w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Do udziału w konferencji zaproszono mieszkańców z woj. lubuskiego i dolnośląskiego: przedstawicieli służb konserwatorskich, członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, a także osoby prywatne. Wydarzenie to spotkało się w ogromnym zainteresowaniem, co potwierdził udział ponad 100 osób.
Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego wykorzystania w rozwoju tych społeczności. Ważną część spotkania stanowiła wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami oraz instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. Wygłoszono m.in., następujące referaty: Muzeum Etnograficzne odzwierciedleniem lubuskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie badań i kryteriów etnograficznych, Irena Lew, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli; Krajobraz i architektura wsi dolnośląskiej i lubuskiej – dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wartości kulturowe wsi województwa lubuskiego. Problematyka ochrony i zagrożenia, dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków; Zasób zabytkowy dolnośląskich wsi i możliwości jego ochrony, Wojciech Kapałczyński, Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Doświadczeniami w realizacji różnorodnych projektów aktywizujących mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa podzielili się m.in.,: Jarosław Skorulski, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” (O współpracy ze społecznością lokalną), Alina Jaszewska, Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie (Park kulturowy w Wicinie), Wojciech Jachimowicz, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie (Budowanie tożsamości lokalnej wokół restaurowanego zabytku na wsi). 
Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić skansen w Zielonej Górze (Ochli) oraz nowo otwarte Centrum Winiarstwa w Zaborze.
 
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content