Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe wsi lubuskiej i dolnośląskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”.

W dniach 16-17 października 2015 r. w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze (Ochli) oraz Centrum Winiarstwa w Zaborze zorganizowana została konferencja poświęcona problematyce dziedzictwa kulturowego wsi na Ziemi Lubskiej i Dolnym Śląsku. Organizatorami konferencji była Fundacja Wspomagania Wsi zs. w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Do udziału w konferencji zaproszono mieszkańców z woj. lubuskiego i dolnośląskiego: przedstawicieli służb konserwatorskich, członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, a także osoby prywatne. Wydarzenie to spotkało się w ogromnym zainteresowaniem, co potwierdził udział ponad 100 osób.
Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego wykorzystania w rozwoju tych społeczności. Ważną część spotkania stanowiła wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami oraz instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. Wygłoszono m.in., następujące referaty: Muzeum Etnograficzne odzwierciedleniem lubuskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie badań i kryteriów etnograficznych, Irena Lew, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli; Krajobraz i architektura wsi dolnośląskiej i lubuskiej – dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wartości kulturowe wsi województwa lubuskiego. Problematyka ochrony i zagrożenia, dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków; Zasób zabytkowy dolnośląskich wsi i możliwości jego ochrony, Wojciech Kapałczyński, Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Doświadczeniami w realizacji różnorodnych projektów aktywizujących mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa podzielili się m.in.,: Jarosław Skorulski, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” (O współpracy ze społecznością lokalną), Alina Jaszewska, Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie (Park kulturowy w Wicinie), Wojciech Jachimowicz, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie (Budowanie tożsamości lokalnej wokół restaurowanego zabytku na wsi). 
Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić skansen w Zielonej Górze (Ochli) oraz nowo otwarte Centrum Winiarstwa w Zaborze.
 
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content