Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W dniu 21 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zorganizowano kolejne Forum Debaty Publicznej poświęcone krajobrazowi Polski i warunkom jego ochrony. Głównym organizatorem spotkania, w którym uczestniczyli m.in. specjaliści w zakresie ochrony zabytków, ochrony przyrody, urbaniści, architekci, naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, była Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył Pan Bronisław Komorowski Prezydent RP, który zapowiedział m.in., że będzie dążył do przyjęcia przez polski parlament prezydenckiego projektu ustawy o ochronie krajobrazu, gdyż widzi potrzebę ochrony krajobrazu naszego kraju i powstrzymania procesu jego degradacji.
Prezydencki projekt ww. ustawy trafił do Sejmu w 2013 r. Nakłada on m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, zdefiniowania obszarów o znaczeniu priorytetowym, wymagających ochrony. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Projekt przewiduje również zaostrzenie warunków dla lokalizacji farm wiatrowych i wszelkich innych dominant krajobrazowych. Tego rodzaju obiekty mogłyby powstać tylko w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjmowane w formie uchwały przez samorządy gminne. Wśród uczestników debaty obecni byli również wojewódzcy konserwatorzy zabytków, w tym m.in. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, których widza potrzebę wprowadzenia prawnej ochrony krajobrazu, w szczególności krajobrazu kulturowego.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content