Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oceny konkursowych zgłoszeń dokonuje jury konkursowe, które jest powoływane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Od 2024 roku obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą w regulaminie jest wprowadzenie kategorii ” Zabytek dostępny”, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

 

Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, w szczególności uwzględniając:

  1. Prawidłowe wykonywanie prac badawczych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku;
  2. Właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości;
  3. Rewaloryzację zabytku podkreślającą jego walory i nie wpływającą ujemnie na posiadane przez zabytek wartości.


Zasady udziału

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletu dokumentacji zgłoszeniowej, zgodnie z Regulaminem konkursu opublikowanym na stronie nid.pl, w terminie do 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Prawo składania zgłoszeń mają właściciele zgłaszanych zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

 

Kategorie konkursowe

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Zabytek dostępny;
G. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn

Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: : jpiotrowska@nid.pl oraz numerem telefonu: + 48 89 521 26 87.

 

Nagrody

Nagrodami w konkursie są tytuły laureatów oraz wyróżnionych przyznawane opiekunom za przeprowadzone przy zabytkach prace.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz tablice do oznaczenia zabytku.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie listy laureatów i wyróżnionych oraz uroczysta gala wręczenia nagród następuje w terminie do 30 czerwca roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

Laureaci oraz wyróżnieni informowani są pisemnie o wynikach Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.gov.pl/web/kultura i nid.pl.

 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Promocja publikacji dotyczącej strat wojennych obiektów sakralnych na terenie powiatu żarskiego

Zakończył się kolejny etap projektu MKiDN dotyczący strat wojennych obiektów sakralnych na terenie powiatu żarskiego. W dniu 5 stycznia 2024

Skip to content