Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kradzież zabytkowych paramentów

W  dniu 30.11.2012  r. z  plebanii w  miejscowości na  terenie powiatu żarskiego skradziono sejf, w  którym znajdował się barokowy kielich eucharystyczny i  przynależna do  niego  patena. 


Kielich wykonany ze  srebra, złożony jest  ze  stopy, trzonu i  czary, złocony.  Stopa kielicha okrągła, wyniesiona na  cokoliku. Brzeg stopy zaokrąglony, na  nim  cokół z  pierścieniem lekko podcinającym wypukłość stopy. Na  brzegu stopy dwukrotnie, obok siebie, odbity nieokreślony znak złotniczy przedstawiający kartusz herbowy. Na  płaszczu stopy wygrawerowany  herb hrabiowski Promnitzów ujęty dwoma skrzyżowanymi liśćmi palmy. Herb o  tarczy  czwórdzielnej w  krzyż z  polem sercowym, skwadrowanej. W  tarczy sercowej herb rodowy: w  polu strzała w  skos z  grotem w  prawo pomiędzy dwiema gwiazdami. W  polu drugim i  piątym – para lwów, w  polu trzecim i  czwartym – dwa skosy.   Na  odwrocie stopy grawerowana, rozmieszczona spiralnie inskrypcja fundacyjna treści: "ZVM LOBE GOTES UND DIENST GNADEN  DVRSTIGER SEELEN VIER EHRTE DIESEN KELCH IN DIE GRAFL:PROMNIT:HOFE CAPELLE NACH WIEDERGENESUNG VON GEFÆHRLICHTER KRANCKHEIT FREULEIN BIBIANA GEBOHRNE REICHS GRÆFIN VON PROMNITZ MDCLXIX". Trzon naczynia składa się  z  trzech niewielkich talerzyków i  pierścieni oraz  gładkiego, gruszkowatego nodusa. Nodus odwrócony. Podobnie  przemieszczone zostały  talerzyki z  pierścieniami. Czara dzwonowata, u  dołu nieco  zaokrąglona, o  lekko rozszerzających się ku  górze bokach, gładka, dekorowana tylko  z  jednej strony grawerowanym przedstawieniem Ukrzyżowania.  Wymiary obiektu: wysokość 22  cm, Ø stopy 12,2  cm, Ø czary 9,9  cm

Kielich został ufundowany do  kaplicy pałacowej w  Żarach (niem Sorau), w  1669  r. jako  wotum za  wyleczenie Bibiany von  Promnitz (8.8.1649-19.8.1685)  córki hrabiego Siegmunda Seyfrieda von  Promnitz pana na  Żarach, Trzebielu, Pszczynie i  Nowogrodzie Bobrzańskim (1595-1654, ewangelik), późniejszej żony barona Zdenka Howora von  Leipe, następnie – księcia Rudolfa Friedricha von  Holstein-Nordburg. W  późniejszym okresie obiekt użytkowany jako  kielich mszalny. W  "Die Kunstdenkmäler des  Kreises Sorau und  der  Stadt Forst" wyd.  w  Berlinie w  1939  r. omawiany kielich jest  wymieniany wśród elementów wyposażenia kościoła klasztoru franciszkanów –  ob.  kościół garnizonowy pw.  św.  Barbary w  Żarach. Prawdopodobnie  po  II  wojnie światowej (przed  1962  r.) kielich trafił  do  jednej z  Parafii Rzymskokatolickich na  terenie powiatu żarskiego. 


Okrągła, płaska patena z  lustrem dekorowanym grawerowanym trójlistnym krzyżem została wykonana ze  srebra na  pocz.  XX  w.  Pomiędzy ramionami krzyża promienie glorii. Krzyż otoczony giloszowanym okręgiem zamkniętym w  wieloboku o  wklęsłych bokach. Na kołnierzu pateny  ryta dekoracja w  postaci  monogramu chi-rho z  towarzyszącymi mu  literami Α i  Ω, zamkniętym  w   czwórliściu, otoczonym okręgiem. Po  bokach okręgu symetrycznie rozmieszczone, dwie  gałązki z  różnego kroju listkami.    Na  odwrocie pateny ryty znak warsztatu: "Ew. Jul. Assmann /Lüdenscheid – Berlin", oznaczenie próby srebra składające się z  dwóch znaków: liczby 800 zamkniętej w  polu w  kształcie leżącego prostokąta oraz  korony cesarstwa.  Wymiary obiektu: Ø  15  cm
 

Kielich  jest  objęty ochroną prawną ze  względu na  wpis do  Księgi  B rejestru zabytków pod  nr  154 poz.  3, patena figuruje w  wojewódzkiej ewidencji zabytków. Oba  skradzione zabytki figurują w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem (nr karty: RH00650, RH00651) prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
 

Sprawę kradzieży prowadzi  Komenda Powiatowa Policji w  Żarach.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content