Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Bogaczów

Bogaczów, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski – dwór

Barokowy, zbudowany w kon. XVII w., na zrębach siedziby renesansowej. Po 1945 był w posiadaniu PGR, a w 1979 stał się własnością prywatną. Odrestaurowany, służy jako mieszkanie. Jest murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem mansardowym. Część pomieszczeń przesklepiona jest kolebkowo. Wejście ujęte zostało portalem w formie pilastrów podtrzymujących

Bogaczów, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski – pałac

Renesansowa siedziba szlachecka została w XVII w. przebudowana w duchu baroku. Dalsze zmiany zaszły w 1863, kiedy do fasady dostawiono boczne skrzydła oraz w 1893, gdy w przestrzeń między skrzydłami wprowadzono pomieszczenie z reprezentacyjną klatką schodową, a całości nadano kształt neobarokowy. Po 1945 pałac użytkowany był kolejno przez Leśnictwo, Technikum

Bogaczów, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski – Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca

Gotycki, istniał zapewne już w 1323, gdy został wymieniony w źródłach. Był wielokrotnie remontowany, m.in. W 1619 oraz w XVIII, XIX w. i ostatnio w 80 latach XX w. Od czasu reformacji do 1668 był w rękach protestantów. Jest orientowany, murowany z kamienia, na zewnątrz nietynkowany, jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym

Bobrówko, gm. Strzelce Krajeńskie, pow. strzelecko-drezdenecki – dwór

Budowla o eklektycznej architekturze składa się z dwu członów, z których starszy, powstały w XIX w. z przebudowy siedziby barokowej, jest parterowy, nakryty dachem dwuspadowym. Przyległą do południa część nowszą, piętrową, nakrytą dachem mansardowym, dostawiono w pocz. XX w. W rzucie oba człony tworzą założenie w kształcie litery T.

Bobrówko, gm. Strzelce Krajeńskie, pow. strzelecko-drezdenecki – kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy

Zbudowany ok. poł. XIX w., posiada architekturę nawiązującą do stylów historycznych, głównie romanizmu i gotyku. Jednonawowy z absydą od wschodu i wieżą od zachodu.

Bogaczów, park pałacowy

Bogaczów (niem. Reichenau) leży przy drodze Nowogród Bobrzański – Krosno Odrzańskie. Park o powierzchni 26 ha, usytuowany jest w centralnej części wsi, po zach. stronie drogi. Po przeciwnej stronie ulicy, na wprost głównego wjazdu do rezydencji, stoi gotycki kościół. Pałac stanowi dominantę krajobrazową założenia. Fasada, z głównym wejściem, skierowana jest

BOGACZÓW – pałac

W  kwietniu 2010  r. rozpoczęto prace remontowe dworu w  Bogaczowie. Obiekt zostanie dostosowany do  nowej funkcji – pensjonat. Pierwszy etap prac polega na  przeprowadzeniu remontu więźby dachowej wraz  z  wykonaniem nowego pokrycia z  dachówki karpiówki.  W  II  etapie prac wykonane zostaną wzmocnienia konstrukcji ścian i fundamentów.  Prace poprzedzone zostały wykonaniem badań architektonicznych i  konserwatorskich, mających na  celu rozpoznanie historycznych faz przebudowy obiektu.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 – zaproszenie

           W dniu 11.09.2009 r. w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się  konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa "Zabytkom na odsiecz: śladami grodów, zamków i twierdz"  Sesja naukowa zostanie zorganizowana pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Lubuskiego.  PROGRAM KONFERENCJI

Jelenin – rzeźba św. Floriana

Data kradzieży: przed 2001 r. Figura stała na postumencie usytuowanym  przy elewacji kościoła w Jeleninie. Rzeźba pełna o wymiarach: 180×60 cm, wykonana z piaskowca. Czas powstania – 1750 r. Autor nieznany. Św. Florian przedstawiony  w kontrapoście, wsparty na włóczni, w ręce trzyma wiadro z wodą, którą gasi pożar. Na podstawie rzeźby wyryta data 1750 r.  Obiekt  figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie

Łysiny – kielich mszalny

Kielich ukradziony 15/16 sierpnia 1983 r. z kościoła parafialnego w Łysinach, pow. wschowski.   Kielich mszalny, barokowy z około 1700 r.;  srebro trybowane; znak  mistrzowski (?) GK na kryzie stopy; wymiary: wysokość – 25 cm, ø stopy – 11 cm;   Stopa kielicha wielolistna z lekko wywiniętą kryzą; płaszcz stopy pokryty bogatą dekoracją liści akantu; nodus owoidalny z figurkami symetrycznie rozmieszczonych aniołów ukazanych w całej postaci, stykających się ze sobą skrzydłami; czara rozszerzająca się

Skip to content