Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Brójce

Brójce, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki – kościół filialny pw. św. Michała Archanioła

Wzniesiony został w 1903, jako ewangelicki. Jest murowany, stylowo nawiązujący do gotyku, jednonawowy z wieżą od zachodu.

Brójce, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki – kościół parafialny pw. Imienia NMP

Neogotycki, zbudowany w latach 1859–1861, jest orientowany, murowany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz wieżą od zachodu, zwieńczoną strzelistym hełmem.

Brójce, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki – dawne miasto, obecnie wieś

Początki Brójec sięgają roku 1428, kiedy Władysław Jagiełło zezwolił Piotrowi Kurzbokowi, staroście babimojskiemu, na założenie w lasach miasta na prawie magdeburskim. Przywileje municypalne potwierdził w 1603 Zygmunt III Waza. Gospodarka miasteczka opierała się na rzemiośle, lokalnym handlu i rolnictwie. Od pocz. XVII w. znaczenia nabrało sukiennictwo, upadłe w dobie industrializacji.

Skip to content