Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Cieciszów

Cieciszów,gm. Szprotawa, pow. żagański – pałac

 W zespole pałacowo-folwarcznym pałac zamyka jedną stronę prostokątnego podwórza, obrzeżonego z pozostałych boków zwartą zabudową mieszkalną i gospodarczą, parterową, z wyjątkiem barokowego budynku bramnego z 1749 – piętrowego o półkolistych szczytach z esownicami. Pałac, zbudowany ok. 1850 w formie klasycystycznej, jest murowany, na rzucie prostokąta, z ryzalitem, dwu- i trzytraktowy,

Cybinka, park pałacowy

Założenie pałacowo-parkowe w Cybince (niem. Ziebingen) znajduje się w centrum miejscowości, w sąsiedztwie kościoła, w pd.-zach. partii obecnego układu przestrzennego. Pierwotnie dostęp na teren zespołu znajdował się od strony ulicy wiejskiej, w sąsiedztwie dawnego pałacu, przy pn.-wsch. granicy założenia. W XVIII w. właścicielami tutejszych dóbr ziemskich została rodzina von Burgsdorff,

Cieciszów, park pałacowy

Park pałacowy w Cieciszowie (niem. Zeisdorf) położony jest we wsch. części wsi, w rozwidleniu dróg, z których jedna jest drogą gminną, prowadzącą ze Szprotawy do Suchej Dolnej, a druga to lokalna droga dojazdowa do gospodarstw w pd. części miejscowości. Park wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego. Zajmuje obszar o powierzchni 4,5

Cieciszów – Pałac

Miejscowość położona jest na drodze prowadzącej ze Szprotawy do Niegosławice. Zespół pałacowy ulokowano w południowej części wsi. Pałac od południowego wschodu otaczają zabudowania gospodarcze, a od północnego zachodu park krajobrazowy. W XV i XVI wieku jako właściciel wymieniany jest ród von Kittlitz, następnie von Landskron, a w XVIII wieku von

Skip to content