Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Koło

Koło, gm. Brody, pow. żarski – dwór – spichlerz

Zbudowany ok. 1800, jako dwufunkcyjny – mieszkalny w parterze i magazynowy (piętro, poddasze). Klasycystyczny, prostokątny w planie, dwaipółtraktowy, nakryty wysokim dachem czterospadowym.

Koło, gm. Brody, pow. żarski – kościół filialny pw. Narodzenia NMP

Powstał zapewne w kon. XIII w., jako salowy z wieżą szerokości nawy. Rozbudowany w 1731–1733 na wschód i zbarokizowany przez mistrza budowlanego Johanna Ch. Schultza wg proj. Haberlanda, był remontowany w 1896 i 1997. Jest orientowany, murowany, jednonawowy, z absydalnym, trójbocznym prezbiterium, kaplicą od północy i wieżą od zachodu. W

Koło – Dwór

Koło to miejscowość położona w przybliżeniu 5 km na północ od Brodów. Zespół fol­warczny obejmuje rozległy obszar, leżący na południe od zabudowań wsi. W skład założe­nia wchodzi podwórze z zabudową gospodarczą i dworem oraz kolonia mieszkalna, ulo­kowana na południe od podwórza. Dwór zlokalizowany jest w zachodniej części obszerne­go dziedzińca i

Skip to content