Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Leśniów Wielki

Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski – wiatrak

Zbudowany w pocz. XIX w., drewniany, konstrukcji słupowej, typu koźlak, zachowany w dobrym stanie.

Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski – kaplica nagrobna

Usytuowana w sąsiedztwie kościoła wzniesiona została w 1714. W 2006 kaplica została kompleksowo wyremontowana. Barokowa, murowana na planie kwadratu, nakryta dachem namiotowym. Krypta przesklepiona jest kolebkowo. Elewacje ujęte są w narożach zdwojonymi pilastrami porządku toskańskiego, a fasada półkolumnami. Nad wejściem do kaplicy znajdują się dwa kamienne kartusze z herbami von

Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP

Wzmiankowany w 1399, powstał zapewne znacznie wcześniej. Od początku reformacji do 1945 należał do ewangelików. W XVII wieku poszerzono nawę ku północy oraz dobudowano zakrystię i kaplicę. Był remontowany w XVIII i XIX w., a w latach 1997–2007 poddany gruntowanemu remontowi i konserwacji wyposażenia wnętrza. Jest budowlą orientowaną, murowaną, jednonawową

Spotkanie polskich i niemieckich służb konserwatorskich w Brandenburgii

W dniu 25 czerwca 2015 r. na zaproszenie Thomasa Drahenberga Brandenburskiego Konserwatora Zabytków do Dahme przyjechali wojewódzcy konserwatorzy zabytków z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Konserwatorzy mieli okazję zapoznać się z realizacjami konserwatorskimi w ruinach pałacu w Dahme oraz byłym klasztorze franciszkanów w Jueteborgu. Ruiny pałacu w Dahme stanowią interesujący

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z wizytą w Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim

W dniu 9 czerwca B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków odwiedziła Szkołę Podstawową w Leśniowie Wielkim, gdzie spotkała się z dyrekcją szkoły, nauczycielami i młodzieżą. Podziękowała młodzieży i nauczycielom za przygotowanie Przewodnika po leśniowskiej ścieżce historycznej w ramach projektu: Ocalić od zapomnienia – śladami leśniowksich zabytków. Młodzież zrealizowała projekt pod

Leśniów Wielki – uroczysta adopcja zabytków

Dnia 21.03.2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim odbyła się UROCZYSTA ADOPCJA ZABYTKÓW LEŚNIOWA, podczas której uczniowie oficjalnie podpisali AKT ADOPCJI, przyjmując na siebie obowiązek dbania o nie i otoczenia ich należytą czcią. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim biorą udział w programie edukacyjnym Centrum Edukacji

Leśniów Wielki – Kościół parafialny

W dn. 31 października 2006 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał odbioru prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych w zabytkowej kaplicy przy kościele parafialnym Leśniowie Wlk. Ta niewielka  budowla wzniesiona w 1714 roku w sąsiedztwie kościoła parafialnego w stylu barokowym od wielu lat pozostawała w złym stanie technicznym. Szczególne spustoszenie

Skip to content