Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Leszno Dolne

Leszno Górne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dworek

Wzniesiony ok. 1800 w stylu klasycystycznym. Murowany na planie prostokąta, piętrowy. Fasadę urozmaica założony półkoliście ganek.

Leszno Dolne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dwór

Wzniesiony ok. 1830, klasycystyczny, został przebudowany w kon. XIX w. Uszkodzony w 1957 pożarem, został odbudowany z częściowym zatarciem cech stylowych. Obiekt jest murowany, prostokątnym w planie, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym.

Leszno Dolne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dawna plebania ewangelicka (obecnie dom mieszkalny)

Zbudowana ok. 1787, barokowa. Jest murowana, w rzucie prostokątna, parterowa, nakryta dachem mansardowym.

Leszno Dolne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dawna plebania katolicka (obecnie dom mieszkalny)

Wzniesiona ok. 1850 w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Jest murowana, prostokątna w planie, parterowa, nakryta dachem czterospadowym. Wejście na osi fasady prowadzi przez dwukondygnacyjny portyk kolumnowy.

Leszno Dolne, gm. Szprotawa, pow. żagański – kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP

Barokowy, zbudowany w 1670, powiększony o wieżę w 1796, wielokrotnie remontowany, zachował pierwotny stan. Jest orientowany, murowany, salowy, od wschodu zamknięty trójbocznie, z wieżą od zachodu. Wyposażenie barokowe z późnogotycką figurką Madonny z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym.

Leszno Dolne, park pałacowy

Park pałacowy znajduje się w pn. części Leszna Dolnego (niem. Nieder Leschen), przy drodze wojewódzkiej prowadzącej do Szprotawy i Bolesławca. Należy do rozległego założenia, składającego się dwóch części oddalonych od siebie o ok. 300 m i przedzielonych zabudowaniami wsi. Starszy, pd. fragment, położony w środku miejscowości, tworzą budynki gospodarcze i

Leszno Dolne – badania konserwatorskie

Kościół  pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  Lesznie Dolnym (gm.  Szprotawa), zlokalizowany jest  w  centralnej części wsi, na  wschód od  drogi wojewódzkiej numer 297.  Obecnie jest  to  budowla salowa, orientowana, o  trójbocznie zamkniętym chórze, z  dobudowaną od zachodu wieżą posadowioną na kruchcie, oraz  –  niewielką zakrystią przylegającą do  korpusu od  północy.          W  okresie od  lipca do  końca października 2011  roku wykonane zostały na  zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  badania konserwatorskie

Leszno Dolne – Pałac

Wieś położona jest nad Bobrem, przy trasie wiodącej ze Szprotawy do Bolesławca. Zało­żenie dworskie składa się z dwóch niedaleko oddalonych od siebie części: północnej rezy­dencjonalnej z nieistniejącym dziś pałacem (z pocz. XX w.), stajniami pałacowymi (z koń­ca XIX w., pocz. XIX w.) i parkiem oraz starszej południowej, gospodarczej, z klasycystycz­nym

Skip to content