Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Lubięcin

Remont konserwatorski wiatraka z 1817 r. w Lubięcinie

W 2022 r. zrealizowano remont konserwatorski wiatraka kozłowego, zlokalizowanego na niewielkim wzniesieniu w północnej części miejscowości Lubięcin, w powiecie nowosolskim. Obiekt jest jednym z trzech tego typu młynów wiatrowych w miejscowości. Wiatrak został wzniesiony w 1817 r. przez cieślę Gottlieba Breitera na zlecenie mistrza młynarskiego Dawida Fiedlera, co potwierdza inskrypcja

Lubięcin, gm. Nowa Sól, pow. nowosolski – wiatraki

Na wzgórzu po zachodniej stronie wsi zachowały się trzy drewniane wiatraki typu koźlak z 1705, 1817 i z pocz. XIX w.

Lubięcin, gm. Nowa Sól, pow. nowosolski – dawny kościół parafialny pw. św. Katarzyny, obecnie nieużytkowany

Wzmiankowany w 1201 wśród kościołów parafialnych biskupstwa poznańskiego. Był zapewne konstrukcji nietrwałej. Na jego miejscu powstał w pocz. XVIII w. obecny, murowany, jednonawowy, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium (skierowanym na północ), zakrystią i kaplicą nagrobną z lożą kolatorską w drugiej kondygnacji. Nad prezbiterium rozpięte jest dwuprzęsłowe sklepienie krzyżowe, nad nawą strop

Lubięcin, gm. Nowa Sól, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wzniesiony w 1747, jako ewangelicki, jest budowlą orientowaną, konstrukcji szkieletowej, założoną na planie wydłużonego ośmioboku, z ryzalitami od południa, północy i wschodu, nakrytą dachem wielopołaciowym (ryzality dwuspadowymi). Wnętrze, z barokowym wyposażeniem, przekryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym (z 1960), opięte emporami.

Spotkanie w gronie specjalistów w kościele w Lubięcinie

W związku z rozpoczynającym się remontem ryglowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, w dniu 26 września 2019 r. odbyło się spotkanie w gronie specjalistów, w celu omówienia szczegółowych rozwiązań związanych z remontem świątyni. Ustalono, iż w związku z tym, iż w dolnej partii ścian rozpoznano występowanie grzyba

Koncert kolęd w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

W ciągu dwóch ostatnich lat (2017-2018) w zabytkowej świątyni w Lubięcinie przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie, podczas których wykonano remont dachu i elewacji, ustabilizowano konstrukcję ścian i sklepień oraz wykonano nowe okna, strop i posadzkę według historycznego wzoru. W trakcie prac prowadzone były również badania archeologiczne oraz badania konserwatorskie, które odsłoniły dekoracje

Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

Po dwóch latach zakończył się remont kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie, który pozostawał zamknięty i nieużytkowany od lat 50. XX w. W roku poprzednim wykonano remont dachu, a w 2018 roku zrealizowano prace związane z remontem elewacji i wnętrza. W trakcie remontu elewacji oczyszczono podłoże, skuto wtórne, odspojone

 Trwają prace remontowe kościoła pw. św. Katarzyny w Lubięcinie  

We październiku 2017 r. rozpoczęły się prace remontowe przy kościele pw. Św. Katarzyny w Lubięcinie. Pierwszy kościół na wzgórzu pomiędzy dwoma jeziorami został wzniesiony ok. 1201 r. Został on wymieniony wśród kościołów parafialnych biskupstwa poznańskiego. Prawdopodobnie drewniana świątynia spłonęła i pomiędzy XIV i XV stuleciem zastąpiono ją budowlą murowaną. Średniowieczny

Wpis do rejestru zabytków kościoła w Jemiołowie

W dniu 26.05.2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisie do rejestru zabytków pod nr L-756/A, kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w miejscowości Jemiołów, gmina Łagów. Pierwszy kościół w Jemiołowie wzniesiony został pod koniec XVIII w., w nurcie barkowym, jako zbór ewangelicki. Pod koniec XIX w. kościół

Spotkanie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

 W dniach 8-9 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich. Na zaproszenie Thomasa Drachenberga Konserwatora Kraju Związkowego Brandenburgia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zapoznali się z realizacjami konserwatorskimi na terenie Guben, Peitz i Cotttbus. Omówiono i zaprezentowano m.in. sposoby prowadzenia prac zabezpieczających

Skip to content