Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

Po dwóch latach zakończył się remont kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie, który pozostawał zamknięty i nieużytkowany od lat 50. XX w. W roku poprzednim wykonano remont dachu, a w 2018 roku zrealizowano prace związane z remontem elewacji i wnętrza. W trakcie remontu elewacji oczyszczono podłoże, skuto wtórne, odspojone i zmurszałe tynki, otynkowano elewacje tynkami mineralnymi, odwzorowując fakturę tynków historycznych i pomalowano elewacje w kolorze starej bieli. We wnętrzu świątyni przeprowadzono prace konserwatorskie obejmujące, min.  konserwacją ścian wewnętrznych, które zostały zachowane i utrwalone w ich pierwotnej formie. Usunięto wtórne nawarstwienia malarskie, poddano konserwacji oryginalne tynki i warstwy malarskie z odkrytą w trakcie badań konserwatorskich dekoracją malarską, uzupełniono warstwy tynkarskie z zachowaniem charakterystycznej faktury tynku – zaprawą wapienno-piaskową. Poddano oczyszczeniu i konserwacji drewniane elementy empor i belkę tęczową, uzupełniono ubytki drewna. Poddano konserwacji historyczną stolarkę drzwiową usuwając wtórne przemalowania, dokonano naprawy drewna oraz rekonstrukcji historycznej kolorystyki. W trakcie prac budowlanych usunięto wtórne zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, osadzono w nich nową stolarkę wzorowaną na stolarce historycznej zachowanej w obiekcie, przywracając jej dawną kolorystykę. Okna wykonano z drewna sosnowego,  z okuciami, pomalowano je w kolorze ciemnym grafitowym i oszklono szkłem ciągnionym, klejonym na kit. Zrekonstruowano też drzwi na wzór zachowanych, jako deskowo-listwowych bez odrzwi, w układzie desek od zewnątrz na skos, a od wbętrza – pionowym, następnie pomalowanych kryjąco w kolorze ciemnym grafitowym, z odtworzeniem zawiasów i okuć.
Naprawiono sklepienie nad prezbiterium, dokonując miejscowych przemurowań. We wnętrzu kościoła skuto betonowe wylewki i wykonano nową posadzkę ceglaną na wzór pierwotnej, układając ją na podsypce piaskowej. Wykonano również podsufitki z desek w układzie na zakładkę, o sfazowanych krawędziach, które pomalowano w kolorze starej bieli.
Dzięki przeprowadzonym pracom zabytek przywrócono do dobrego stanu technicznego, zaś jego surowe, piękne w swym wyrazie wnętrze może być udostępniane na imprezy kulturalne.
Szczególne podziękowania należy skierować do Parafii rzymskokatolickiej w Lubięcinie, która jest właścicielem zabytku oraz dla Wójta Gminy Nowa Sól, który zaangażował się w przywrócenie zabytku miejscowej społeczności. Znaczący wkład finansowy miało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content