Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont konserwatorski wiatraka z 1817 r. w Lubięcinie

W 2022 r. zrealizowano remont konserwatorski wiatraka kozłowego, zlokalizowanego na niewielkim wzniesieniu w północnej części miejscowości Lubięcin, w powiecie nowosolskim. Obiekt jest jednym z trzech tego typu młynów wiatrowych w miejscowości.
Wiatrak został wzniesiony w 1817 r. przez cieślę Gottlieba Breitera na zlecenie mistrza młynarskiego Dawida Fiedlera, co potwierdza inskrypcja na mącznicy w poziomie pierwszej kondygnacji. W posiadaniu rodziny pozostał do stycznia 1945 r., a później przeszedł na własność Skarbu Państwa. W 1974 r. przeprowadzono jego remont, uzupełniono brakujące elementy konstrukcji, wymieniono szalowanie ścian, zmieniono również pokrycie dachu. W 1988 r. prace budowlano-remontowe objęły naprawę konstrukcji, deskowania i pokrycia dachu. Kolejny remont miał miejsce po 2008 r., a wówczas wykonano m.in. nowe schody zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachu, odtworzono i naprawiono konstrukcję skrzydeł. Jednakże, z uwagi na nieszczelności papowego pokrycia dachu, odkształcenia współczesnego szalunku i wprowadzenie w ramach poprzedniego remontu drewna niskiej jakości, stan obiektu stopniowo ulegał pogorszeniu. Woda dostająca się przez dach penetrowała wnętrze, prowadząc do powstania zawilgoceń i zagrzybień w obrębie konstrukcji i okładzin.
Po demontażu współczesnego szalunku ujawniono katastrofalny stan elementów konstrukcyjnych. Jednakże mimo zaawansowanego stanu destrukcji elementów drewnianych, udało się je zabezpieczyć i wzmocnić metodami ciesielskimi. Konieczne wymiany ograniczono do minimum, zachowując historyczną strukturę elementów, wprowadzając fleki, stosując miejscowe nadbitki, utrzymując historyczne złącza ciesielskie. Usunięto również wprowadzony wtórnie wspornik stropu, którym w sposób niszczący przekryto inskrypcję,  eksponując tym sposobem całość napisu. Przywrócono również pokrycie dachu z gontu. Po zrealizowaniu prac młyn wiatrowy odzyskał historyczną formę, jako wzorcowy przykład wiatraka typu „koźlak”.
Obiekt stanowi własność Gminy Nowa Sól.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content