Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Murzynowo, gm. Skwierzyna

Murzynowo, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki – pałac (obecnie szkoła podstawowa)

Architektura budowli wskazuje, że powstała ona najpewniej w kon. XIX w. Pałac jest murowany, założony na planie prostokąta z czworobocznymi ryzalitami i tarasami, piętrowy, nakryty niskim dachem czterospadowym z wysuniętymi okapami. Elewacje frontowa i tylna artykułowane są symetrycznie rozmieszczonymi parami prostokątnych okien, a wejście w fasadzie prowadzi przez kolumnowy portyk.

Murzynowo, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki – kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP

Został zbudowany w 1837, na miejscu starszego, fundacji Antoniego Jabłonowskiego z 1774, powiększony o absydę od wschodu i wieżę od zachodu w 1883. Jest murowany, jednonawowy z wyodrębnioną częścią prezbiterialną.  

Murzynowo – Pałac

Murzynowo położone jest na zachodnim skraju Puszczy Noteckiej. Na wschodzie roz­ciągają się rozlewiska, oddalonej o ok. 6 km rzeki Warty. Założenie pałacowo-parkowe wraz z folwarkiem mieści się w południowo-zachodniej części miejscowości. Budynki fol­warczne usytuowane są wokół dwóch dziedzińców, do których prowadziły odrębne wjazdy z drogi wiejskiej. Zabudowania północnego dziedzińca sąsiadują

Skip to content