Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Niekarzyn

Niekarzyn, gm. Skąpe, pow. świebodziński- pałac (obecnie szkoła)

Niejasne przekazy mówią o szlacheckiej siedzibie w Niekarzynie, zniszczonej w 1759, w czasie bitwy pod Kijami i odbudowanej w kon. XIX w. W 1905 na zrębach tego obiektu został wzniesiony obecny pałac – eklektyczny z dominacją elementów neobarokowych. W 70. latach XX w., w trakcie adaptacji obiektu na szkołę, zniekształcona

Niekarzyn, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowy położony jest we wsch. części wsi Niekarzyn (niem. Nickern) przy wjeździe do miejscowości od strony Kępska. Park o pow. ok. 9 ha rozciąga się równolegle do rzeki Jabłonna, a jego granice stanowią od pn. dawne ogrodzenie równolegle do drogi Kępsko – Niekarzyn, od wsch. – teren dawnego folwarku,

Niekarzyn – Pałac

Niekarzyn położony jest przy odchodzącej na zachód od głównej trasy Zielona Góra –Świebodzin drodze, prowadzącej do miejscowości Skąpe, pomiędzy wsią Kępko i Pałck. Pałac, będący obecnie siedzibą Szkoły Podstawowej, znajduje się w południowo-wschod­niej części wsi, w obrębie zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego. Jest to jeden z dwu ist­niejących we wsi zespołów rezydencjonalnych, określanych

Skip to content