Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Nietków

Nietków, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski – Oficyna pałacowa

Z osiemnastowiecznego założenia pałacowego Pauliny Hohenzollern – Hechingen, zniszczonego w 1945 i następnych latach, przetrwała część barokowej oficyny i część muru bramnego z dwiema płaskorzeźbionymi płytami epitafijnymi.  

Nietków, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. Wniebowzięcia Pana Jezusa

Wzniesiony w 1886, ma miejscu starszego, neogotycki jest budowlą orientowaną, murowaną z cegły, jednonawową z trójboczną absydą prezbiterialną, z wieżą od zachodu, zwieńczoną ostrosłupową iglicą.  

Nietków, park dworski

Park dworski położony jest w środkowej części wsi Nietków (niem. Polnisch Niettkow, od 1937 Schlesisch Niettkow) w sąsiedztwie kościoła, przy drodze wiodącej do Czerwieńska. Granice parku są zdefiniowane w postaci muru ceglanego od strony pn. i wsch. oraz fragmentami muru od strony zach. Z tej strony park graniczy z drogą,

Nietków, arboretum

Park dendrologiczny w Nietkowie (niem. Schlesisch Niettkow) zlokalizowany jest ok. 1,5 km od wsi w kierunku pn. zach. po pn. stronie rzeczki Zimny Potok. Wjazd do parku zlokalizowany jest po jego pd. stronie. Obecnie park zajmuje powierzchnię 1,85 ha. Cały obszar znajduje się w administracji Lasów Państwowych. Od strony pn.

Konferencja pt. Szlakiem Rothenburgów w gminie Czerwieńsk – etap I

W dn. 9 lipca br. w Domu Kultury w Nietkowie odbyła się  konferencja poświęcona projektowi pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w gminie Czerwieńsk – etap I", który obejmie opracowanie kompleksowej, wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej dla rewaloryzacji położonych na terenie gminy Czerwieńsk zabytkowych parków w Nietkowie

Nietków – konferencja „Szlakiem Rothenburgów”

W  dniu 9  lipca 2012  r. od  godz.  10.00 w  Wiejskim Domu Kultury w  Nietkowie odbędzie  się konferencja Szlakiem Rothenburgów w  Gminie Czerwieński –  etap  I. Konferencja zostanie zorganizowana przy  współudziale Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze. Dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wygłosi referat poświęcony problematyce ochrony zabytkowych parków województwa lubuskiego.  Plakat

Skip to content