Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Podlegórz

Podlegórz – zakonczenie remontu wieży kościoła

W grudniu 2022 r. zakończono remont wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu, przywracając ten cenny zabytek architektury sakralnej do dawnego stanu. W lipcu 2019 r. doszło do awarii budowlanej – część kamiennego lica wieży kościoła (od strony zachodniej) uległa odspojeniu. Spadające kamienie uszkodziły również dach kościoła pokryty łupkiem.

Podlegórz, gm. Trzebiechów, pow. zielonogórski – dawna plebania, obecnie dom mieszkalny nr 69

Wzniesiona w 2. poł. XVIII w., jest murowana, prostokątna w planie z ryzalitem od strony północnej, dwutraktowa, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym.  

Podlegórz, gm. Trzebiechów, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Orientowany, neoromański, zbudowany w 1876 z kamienia i cegły, jednonawowy z wieloboczną absydą prezbiterialną, z wieżą od zachodu.  

Skip to content