Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Przewóz

Przewóz, pow. żarski – wieża zamkowa

Położona za murami miasta, ok. 300 m na zachód od rynku, była wolno stojącym elementem książęcego zamku, wzniesionego zapewne przez Henryka III głogowskiego (1274–1309), na miejscu grodu. Obiekt o czworobocznym założeniu, zniszczony pożarami w 1597 i 1631 popadł w ruinę stając się źródłem pozyskiwania materiału budowlanego, a w 1701 został

Przewóz, pow. żarski – plebania

Zbudowana w pocz. XIX w., klasycystyczna, jest budowlą murowaną, prostokątną w planie, parterową, nakrytą dachem naczółkowym z oknem powiekowym nad wejściem.  

Przewóz, pow. żarski – kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Krótka 10)

Wzmianka o kościele z 1311, ufundowanym przez księcia Przemka może dotyczyć obecnej świątyni, w nowszych czasach gruntownie przebudowanej. W latach 1539–1668, gdy był w rękach ewangelików, został powiększony przez poszerzenie nawy w kierunku północnym. Spalony w 1631 do 1672 pozostawał w ruinie. Uszkodzony pożarem w 1724 został szybko odbudowany. Był

Przewóz, pow. żarski – miejscowość

Położony nad Nysą Łużycką przy przeprawie ważnego w średniowieczu traktu solnego, Przewóz przeszedł kolejne etapy rozwoju, od grodu strzegącego przeprawy, powstałej przy nim osady targowej, do racjonalnie rozplanowanego miasta lokowanego w 2. poł. XIII w. z inspiracji książąt głogowskich, Konrada I lub Henryka III. W XIV–XV w. Przewóz podlegał okresowo

Przewóz – Ruiny wieży zamkowej

Około 300 m na zachód od placu rynkowego położone są dwa zalesione wzgórza. Jedno z nich, o czworobocznym kształcie, to dawny gród, drugie, owalne, jest śladem osady pod­grodowej. Wyraźnie zarysowane fosy świadczą, że oba człony osadnicze posiadały obwa­rowania. Archeolodzy nie przebadali dotąd terenu, czasu powstania grodu nie da się za­tem

Skip to content