Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Rosin

Rosin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – dwór

Skromna siedziba dworska z ok. 1800, została w pocz. XX w. przebudowana i powiększona i piętrowy aneks. Dwór jest murowany, na planie dwóch przyległych prostokątów. Część starsza jest parterowa, dwutraktowa z sienią przelotową na osi poprzecznej. Elewacje frontowa i ogrodowa mają pośrodku pozorne ryzality z wejściami, podwyższone wtórnie (pocz. XX

Rosin, park dworski

Park dworski położony jest na pd. krańcu wsi Rosin (niem. Rissen), po zach. stronie drogi prowadzącej z Sulechowa do Świebodzina. Założenie obejmuje powierzchnię ok. 2,1 ha, w kształcie nieforemnego kwadratu. Po zach. i pd. stronie park graniczy z uprawami rolnymi, od wsch. z drogą krajową. W części pn. granica przebiega

Rosin – remont i rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego

W 2012 roku zakończony został kompleksowy remont i  rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Rosin, gm.  Świebodzin. Trwające od  2006  roku prace objęły swym zakresem wszystkie elementy wchodzące w  skład założenia, w  szczególności dwór i  park. Podjęte przez   inwestora działania dotyczące dworu i  towarzyszących mu  budynków znacznie wykraczały poza  typowy zakres  robót remontowo-budowlanych, a  biorąc pod  uwagę stopień degradacji obiektów przed  podjęciem remontu, należy  tu  mówić raczej o  kompleksowych

Rosin – Dwór i pałac

Wieś Rosin zlokalizowana jest przy głównej drodze Zielona Góra – Świebodzin, w poło­wie drogi między Sulechowem i Świebodzinem. Zespół dworsko-parkowy zajmuje teren położony bezpośrednio przy tej trasie, po jej zachodniej stronie. Zlokalizowany w centrum założenia, na północnym obrzeżu parku dwór, zamyka od północy część rezydencjonalną. Od mieszczącego się na północ

Skip to content